Skelett, mineralisering och vaskulär kalcifiering

I vår forskargrupp bearbetar vi frågeställningar som avser att öka kunskapen om den normala benomsättningen, men även för att förstå hur benomsättningen förändras vid olika sjukliga tillstånd.

Forskningen omfattar experimentella och kliniska studier kring skelett- och mineralmetabolism med fokus på osteoblaster (benbildande celler), alkaliskt fosfatas (ALP), biokemiska markörer för skelettomsättningen, vitamin D, parathormon (PTH), kalcium och fosfat homeostasen.

Nyligen har vi också påbörjat kliniska och prekliniska studier kring den patologiska förkalkningen av kärl (s.k. vaskulär kalcifiering) hos kroniskt njursjuka patienter, vilket har många likheter med den normala mineraliseringen som sker i benvävnaden. Ett flertal av de proteiner och enzymer som normalt finns i benvävnaden har påvisats i förkalkade kärl.

Resultaten från denna forskning ökar den generella kunskapen om skelettets mineralisering och mekanismerna bakom utvecklingen av kärlförkalkning hos framför allt kroniskt njursjuka patienter.

Ansvarig forskare

Relaterad forskning

Organisation