Sömnsjukdomar

Sömnig tonåring - illustration

I vår forskargrupp studerar vi vad som händer i hjärnan vid narkolepsi och andra sömnsjukdomar för att på sikt kunna använda funktionell avbildning för att bättre förstå patienternas symptombild och möjligen minska tiden till diagnos.

Narkolepsi är en sjukdom som karaktäriseras av störningar i sömnregleringen. Patienter med narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker dagtid samtidigt som de har dålig nattlig sömn.

Periodisk ideopatisk hypersomni eller Kleine-Levins syndrom (KLS) är en annan sömnsjukdom där patienterna kan sova i långa perioder, som ibland kan pågå i flera veckor. Vi är intresserade av att studera vad som händer i hjärnan vid dessa sömnsjukdomar för att på sikt kunna använda funktionell avbildning för att bättre förstå patienternas symptombild och möjligen minska tiden till diagnos.

Vad händer i hjärnan när man sover?

Sömn är nödvändigt för att vi ska må bra, men vad som händer i hjärnan när vi sover är fortfarande oklart. Vid vissa sjukdomar sover man onormalt mycket, och vid andra kan det vara svårt att sova på natten och att hålla sig vaken under dagen. Maria Engström, professor, berättar hur man kan använda sig av magnetkamera för att studera hjärnans aktivitet vid sömn och vakenhet.

Om du vill veta mer

Forskningsledare

Relaterade medarbetare

Organisation