Spacerpad – en återanvändningsbar binda

Kvinnor i Kenya

Spacerpad är en binda som utvecklats för att möta behovet av ett ekonomiskt överkomligt, återanvändningsbart, hygieniskt, funktionellt, komfortabelt och miljövänligt mensskydd.

Med Spacerpad blir Sverige först i världen med att utveckla en binda som motsvarar dessa högt ställda krav. Detta bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft när det gäller utveckling av mensskydd, men kan även bana väg för utveckling av andra produkter som i sin konstruktionsprincip skulle kunna efterlikna Spacerpad. Utvecklingen genererar även nya tillverkningsmetoder och att standarder för testmetoder av olika vätskehållande produkter behöver identifieras och formuleras.

Potentiella konsumenter av en återanvändningsbar binda är alla kvinnor i fertil ålder som av ekonomiska skäl eller miljömedvetenhet drivs att använda dylika produkter. I låginkomstländer (LIC) är mensfattigdom, som innebär att kvinnor inte på ett adekvat sätt kan sköta sin hygien i samband med sin menstruation, ett uppmärksammat problem. I höginkomstländer (HIC) finns inte samma fattigdomsproblematik, men här finns dock ett tydligt behov av en mer hållbar konsumtion.

Forskningen sker i samverkan med Högskolan i Borås.


Kontakta oss

Organisation