Mobilteknik för att utveckla lärande

Utvecklingen av mobilteknologi kan gynna både informellt lärande och formellt lärande. Min forskning handlar om mobilt lärande (m-learning) och att skapa möjligheter till lärande och utbildning via smartphones, lärplattor och andra mobila enheter. 

Forskningen bedrivs främst i Kenya, som är ett föregångsland gällande användningen av mobilteknik i vardagen. Min avhandling tog upp kenyanska löpares användning av smartphones i deras träning men också förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. 

Just nu driver jag ett forskningsprojekt ”Online-utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)". Syftet med forskningsprojektet är att skapa tillgång till utbildningsprogram om SRHR för män och kvinnor i fattiga länder. Jag är biträdande forskningsledare och kommer arbeta med kostnadsfria utbildningsprogram i mobiltelefoner. Det kan exempelvis vara i form av MOOC (Massive Online Ongoing Course).

Jag är referens till projekt med UN-Habitat i Nairobi som syftar till att skapa mobila kurser om exempelvis entreprenörskap, urban agriculture mm. Jag är också referens i LiU-initiativet ”Smarta savanner” som syftar till att förhindra tjuvskytte av noshörningar. I projektet finns möjligheter att utbilda parkvakterna i deras mobiltelefoner. Jag medverkar också i projektet ”Krympande kommuner” tillsammans med CKS.

Undervisning

Jag undervisar i ämnesdidaktik i Samhällskunskap på Ämneslärarprogrammet inom kurserna Samhällskunskap 1-4. De handlar om styrdokument, metoder, bedömning, lokala och globala frågor mm. Jag handleder även examensarbete för ämneslärare 7-9 och gymnasiet. Inom ramen för Samhällskunskap 3 arrangerar jag fältstudier i Kenya och Etiopien.

Jag jobbar med att skapa förutsättningar för studenter att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. Det kan exempelvis vara i Kenya, Etiopien, Indien, Brasilien, eller Japan. Studenterna kan under 4-9 veckor förlägga sin VFU utomlands och få globala erfarenheter som är betydelsefulla när de ska verka i svensk skola.

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

2016

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Läs mer om min bakgrund
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

 • Inriktningsansvarig för Ämneslärarprogrammet
 • Projektansvarig för internationell ingång på Ämneslärarprogrammet
 • VFU-ansvarig i Samhällskunskap
 • IKT-ambassadör
 • Koordinator för Linnaeus – Palme med University of Nairobi och Addis Ababa University
 • Samverkan

 • DISA (Didaktik i samhällsämnena)
 • Forskningsprojekt

 • Samarbete med UN-Habitat i Nairobi om mobilt lärande
 • Smarta savanner på LiU
 • Bekämpa mensfattigdomen tillsammans med Borås Högskola
 • Skadeprevention och dopingförebyggande bland kenyanska långdistanslöpare. 
 • Undervisning

  • Undervisning på Ämneslärarprogrammet i Samhällskunskap. Kurserna Samhällskunskap 1-4, fältstudier, examensarbete och VFU-kurser samt sommarkurs i Kenya.

  Akademiska meriter

 • Doktorsexamen, 2015, Utbildningsvetenskap/ Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning
 • Grundskollärarexamen, 1994, SO 4–9 internationell inriktning 
 • Organisation
  Visa/dölj innehåll