Fotografi av Per-Olof Hansson

Per-Olof Hansson

Universitetslektor

Jag undervisar i ämnesdidaktik i Samhällskunskap och forskningen handlar om mobilt lärande/m-learning främst i Kenya och Etiopien. Där driver jag även skolprojekt för föreningen Global Relations i samarbete med bl.a. Global Relations LiU.

Mobilteknik för att utveckla lärande

Utvecklingen av mobilteknologi kan gynna både informellt lärande och formellt lärande. Min forskning handlar om mobilt lärande (m-learning) och att skapa möjligheter till lärande och utbildning via smartphones, lärplattor och andra mobila enheter.

Forskningen bedrivs främst i Kenya, som är ett föregångsland gällande användningen av mobilteknik i vardagen. Min avhandling tog upp kenyanska löpares användning av smartphones i deras träning men också förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. 

Just nu driver jag ett projekt som syftar till att skapa en forskarskola i Östra Afrika. Det är ett samarbete med fyra afrikanska universitet: University of Nairobi och Moi University i Kenya. Addis Ababa University och Hawassa University i Etiopien. Samarbetet är inom Humaniora och Samhällsvetenskapliga ämnen och målsättningen är att skapa goda förutsättningar för mastersstudenter och doktorander. Projektet heter Centre for Research in Eastern Africa and Sweden (CREAS).

Vidare har jag utvecklingsmedel från Didacticum för ett projekt som heter ”Digital utlandsvfu”. Lärarstudenterna undervisar digitalt i Japan, Indien och Kenya. Det främjar lärarstudenternas digitala kompetens och skapar förståelse för andra människors livsvillkor men stödjer också undervisningen på de olika skolorna utomlands.

Jag är referens till projekt med UNFPA i Nairobi som syftar till att skapa mobila kurser om exempelvis entreprenörskap, urban agriculture mm. Jag är också referens i LiU-initiativet ”Smarta savanner” som syftar till att förhindra tjuvskytte av noshörningar. I projektet finns möjligheter att utbilda parkvakterna i deras mobiltelefoner. Jag medverkar också i projektet ”Krympande kommuner” tillsammans med CKS.

Undervisning

Jag undervisar i ämnesdidaktik i Samhällskunskap på Ämneslärarprogrammet inom kurserna Samhällskunskap 1-4. De handlar om styrdokument, metoder, bedömning, lokala och globala frågor mm. Jag handleder även examensarbete för ämneslärare 7-9 och gymnasiet. Inom ramen för Samhällskunskap 3 arrangerar jag fältstudier i Kenya och Etiopien.

Jag jobbar med att skapa förutsättningar för studenter att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. Det kan exempelvis vara i Kenya, Etiopien, Indien, Brasilien, eller Japan. Studenterna kan under 4-9 veckor förlägga sin VFU utomlands och få globala erfarenheter som är betydelsefulla när de ska verka i svensk skola.

Utbildning

Forskning

Publikationer

2023

Mutiso Pauline Mwikali, Jeremiah M. Kalai, Ursullah Okoth, Per-Olof Hansson (2023) Relationship between Goal-Orientation Culture and Job Commitment among Lecturers in Public Universities in Kenya International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), Vol. 11, s. 1495-1507 Vidare till DOI
Mutiso Pauline Mwikal, Jeremiah M. Kalai, Ursula Okoth, Per-Olof Hansson (2023) Influence of Organizational Values on Job Commitment of Public University Lecturers Journal of Pedagogy, Andragogy and Heutagogy in Academic Practice (JPAHAP), Vol. 4, s. 65-86
Jenny Jacobsson, Dejan Mirkovic, Per-Olof Hansson, Carolina Lundqvist, Robert Henry Mann, Ulrika Traneus (2023) Youth athletes at Swedish sports high schools with an athletics specialism emphasise environmental support for injury risk management: a focus group study BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Vol. 9, Artikel e001527 Vidare till DOI
Jenny Jacobsson, Jan Kowalski, Toomas Timpka, Per-Olof Hansson, Armin Spreco, Örjan Dahlström (2023) Universal prevention through a digital health platform reduces injury incidence in youth athletics (track and field): a cluster randomised controlled trial British Journal of Sports Medicine, Vol. 57, s. 364-371 Vidare till DOI
Per-Olof Hansson, Marcus Samuelsson, Marie-Louise Höög (2023) Teaching Avatars on Controversial Issues: Lessons Learned IAFOR Journal of Education, Vol. 11, s. 61-78 Vidare till DOI

Nyheter

Läs mer om min bakgrund

Uppdrag

 • Inriktningsansvarig för Ämneslärarprogrammet
 • Projektansvarig för internationell ingång på Ämneslärarprogrammet
 • VFU-ansvarig i Samhällskunskap
 • Linnaeus Palme koordinator för University of Nairobi och Université d'abomey-Calavi, Benin.
 • Samverkan

 • DISA (Didaktik i samhällsämnena)
 • Forskningsprojekt

 • Centrum för forskning i Östafrika och Sverige (CREAS)
 • Samarbete med UNFPA i Nairobi om mobilt lärande
 • Smarta savanner på LiU
 • Skadeprevention och dopingförebyggande bland kenyanska långdistanslöpare. 
 • Undervisning

  • Undervisning på Ämneslärarprogrammet i Samhällskunskap. Kurserna Samhällskunskap 1-4, fältstudier, examensarbete och VFU-kurser samt sommarkurs i Kenya.

  Akademiska meriter

 • Doktorsexamen, 2015, Utbildningsvetenskap/ Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning
 • Grundskollärarexamen, 1994, SO 4–9 internationell inriktning 
 • Organisation