St@ndbyMe

Fyra händer.

Ett pedagogiskt verktyg för etiska, transparenta och säkra aktiviteter inom seniorutbildning, äldreomsorg, eller sjuk- och hälsovård för äldre personer.

Syftet med St@ndbyMe-projektet är att kompetensutveckla de som är verksamma inom:

  • seniorutbildning (dvs. ger kurser för att lära äldre personer att använda IKT)
  • äldreomsorg
  • sjuk- och hälsovård, som arbetar med äldre personer.

Projektets ändamål är att skapa stöd till äldre personer så de får bättre möjligheter att delta fullt ut i dagens digitaliserade samhälle. Om det ska bli möjligt har de som arbetar inom vuxenutbildning, seniorutbildning, äldreomsorg, eller sjuk- och hälsovård en avgörande roll.

St@ndbyMe-projektet utgår rigoröst från ramverket om de mänskliga rättigheterna för att belysa problematiseringen om:

  • det digitala utanförskapet hos äldre personer som saknar digital kompetens
  • bristen på nödvändiga utbildningsmöjligheter
  • de relaterande komplikationer för online välfärdstjänster.

I St@ndbyMe-projektet ingår olika åtgärder för att bygga upp kunskap, exempelvis:

  • utbildningsaktiviteter online
  • utveckling av utbildningsmaterial och resurser riktad till de professionella som arbetar med äldre personer
  • spridning av projektens resultat på europeisk nivå.

Bakgrund

Idén har utformats och utvecklats av organisationer som är baserade i flera europeiska länder och inkluderar Linköpings universitet (Sverige, fungerar som samordnare), Frankfurter Verband (Tyskland), 50plus Hellas (Grekland), Association of Social Service Providers (Tjeckien), CollectiveUP (Belgien) och Tree Agency (Estland).

Projektet har godkänts för finansiering av Europeiska kommissionen genom finansieringsprogrammet Erasmus+ och kommer att pågå till december 2025.

Om projektet och hur det finansieras

Deltagare i projektet från LiU

IKOS