Forskning i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi

Mitt projekt fokuserar på vuxna personers utveckling och åldrande.

Jag är psykolog med doktorsexamen i socialgerontologi, med erfarenhet av undervisning (certifierad av HEA) på grundnivå och avancerad nivå.

På LiU bedriver jag mitt arbete med fokus på vuxnas utveckling och åldrande. Åldrande är ett område som kräver tvärvetenskaplighet; därför befinner sig min forskning i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi. Jag har varit involverad i många forskningsprojekt, finansierade av nationella och internationella institutioner.

Undervisning

Jag samordnar kursen Livslopp, åldrande och social exkludering, på Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) och undervisar också i andra kurser.

Nätverk

Jag är styrelseledamot i 50plus Hellas, en grekisk organisation för frågor rörande personer som är äldre än 50 år.

Forskning

Konferens: Ensamhet och social exkludering

Ensamhet och social exkludering: skillnader mellan äldre män och äldre kvinnor?

Inom ramarna för projektet Genpath organiseras en konferens den 9 november, 2022, på Arbetets museum i Norrköping. Jag ingår i planeringsgruppen.

Publikationer

Aktuellt

Organisation