Fotografi av George Pavlidis

George Pavlidis

Biträdande universitetslektor

Jag är utbildad psykolog med PhD i socialgerontologi. Min forskning ligger i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi.

Forskning i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi

Mitt projekt fokuserar på vuxna personers utveckling och åldrande.

Jag är psykolog med doktorsexamen i socialgerontologi, med erfarenhet av undervisning (certifierad av HEA) på grundnivå och avancerad nivå.

På LiU bedriver jag mitt arbete med fokus på vuxnas utveckling och åldrande. Åldrande är ett område som kräver tvärvetenskaplighet; därför befinner sig min forskning i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi. Jag har varit involverad i många forskningsprojekt, finansierade av nationella och internationella institutioner.

Undervisning

Jag samordnar kursen Livslopp, åldrande och social exkludering, på Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) och undervisar också i andra kurser.

Nätverk

Jag är styrelseledamot i 50plus Hellas, en grekisk organisation för frågor rörande personer som är äldre än 50 år.

Forskning

Konferens: Ensamhet och social exkludering

Ensamhet och social exkludering: skillnader mellan äldre män och äldre kvinnor?

Inom ramarna för projektet Genpath organiseras en konferens den 9 november, 2022, på Arbetets museum i Norrköping. Jag ingår i planeringsgruppen.

Publikationer

2023

Axel Ågren, George Pavlidis (2023) Tabu att tala om ensamhet Äldre i Centrum, s. 74-76
Axel Ågren, George Pavlidis (2023) Sense-making of loneliness and exclusion from social relations among older adults in Sweden The Gerontologist, Vol. 63, s. 1140-1148 Vidare till DOI
Marcela Petrova Kafkova, Petr Fucik, Marja Aartsen, Thomas Hansen, Ruth Katz, Sigal Pearl Naim, George Pavlidis, Rodrigo Serrat, Feliciano Villar, Lucie Vidovicova (2023) Is There an Association Between Childhood Conditions and Exclusionfrom Social Relations in Later Life? Polish Sociological Review, Vol. 223, s. 369-393 Vidare till DOI
George Pavlidis, Andreas Motel-Klingebiel, Marja Aartsen (2023) Exclusion from social relations in later life: on the gendered associations of social networks with mental wellbeing Aging & Mental Health, Vol. 27, s. 1313-1321 Vidare till DOI
Axel Ågren, George Pavlidis (2023) Tabu att tala om ensamhet Äldre i Centrum, Vol. 3, s. 74-77

Aktuellt

Organisation