Forskning i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi

Mitt post doc-projekt fokuserar på vuxna personers utveckling och åldrande.

Jag är psykolog med doktorsexamen i socialgerontologi, med erfarenhet av undervisning (certifierad av HEA) på grundnivå och avancerad nivå.

På LiU bedriver jag mitt post-doc-arbete med fokus på vuxnas utveckling och åldrande. Åldrande är ett område som kräver tvärvetenskaplighet; därför befinner sig min forskning i skärningspunkten mellan socialgerontologi och psykologi. Jag har varit involverad i många forskningsprojekt, finansierade av nationella och internationella institutioner.

Undervisning

Jag samordnar kursen Livslopp, åldrande och social exkludering, på Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) och undervisar också i andra kurser.

Nätverk

Jag är styrelseledamot i 50plus Hellas, en grekisk organisation för frågor rörande personer som är äldre än 50 år.

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll