Gästforskarprogram

Gästforskarprogrammet är en central del av SweCSS

Syftet med detta gästforskarprogram är att bidra till bildandet av innovativa konstellationer av forskare inom Computational Social Sciences och att bygga långvariga nätverk mellan forskare inom samhällsvetenskap och datavetenskap.

Gästforskarprogrammet gör det möjligt för excellenta professorer och unga forskare från hela världen att besöka SweCSS under kortare eller längre perioder (2-24 månader). Programmet ger gästforskaren tillgång till SweCSS:s forskningsinfrastruktur, inklusive en stor del av dess data och forskningsstöd.

Kontakta en medlem av styrgruppen för mer information.

Arbeta på ett av Sveriges mest attraktiva universitet

Läs mer om Linköpings universitet