The Swedish Excellence Centre for Computational Social Science - SweCSS

Välkommen till SweCSS, där data möter samhället

Det svenska excellenscentret för Computational Social Science (SweCSS) är en forskningshubb och ett utbildningscenter som befinner sig vid forskningsfronten inom Computational Social Science (CSS), ett snabbt växande forskningsfält som använder beräkningsintensiva metoder för att främja vår förståelse av mänskligt beteende och de komplexa sociala dynamiker det kan medföra.

Centret är en gemensam satsning mellan Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) och Institutionen för Datavetenskap (IDA), båda vid Linköpings universitet. Vi samarbetar med ledande forskare i Sverige och utomlands, stödjer innovativa samarbetskonstellationer inom forskning och erbjuder forskarutbildning. Centret finansieras generöst av ett bidrag från Vetenskapsrådet.

Vi främjar forskning som kombinerar storskaliga data, beräkningsintensiva metoder, och tydligt formulerade teorier inom samhällsvetenskapen för att förbättra vår förståelse av samhället. De senaste framstegen inom maskininlärning, textanalys och agentbaserad modellering har banat väg för innovativa samarbeten mellan samhällsvetare och datavetare som tillsammans strävar efter att besvara grundläggande frågor inom samhällsvetenskapen och humaniora på nya och rigorösa sätt.


Det är en spännande tid att vara samhällsvetare

Den ökade tillgängligheten av digitala data och snabba framsteg inom metoder för att manipulera och analysera så kallade "big data" har lagt grunden för framväxten av computational social science. Samhällsvetare har nu tillgång till data samt metoder som gör det möjligt för dem att behandla traditionella samhällsvetenskapliga frågor på en skala och med en precision som tidigare generationer av samhällsvetare bara kunde drömma om.

Forskningen vid SweCSS analyserar storskaliga sociala processer med hjälp av data om hela populationer av interagerande individer, stora textkorpus som fångar hur människor talar om världen de lever i, och detaljerade digitala data från olika onlineinteraktioner. SweCSS:s forskningsagenda kombinerar kraftfulla datavetenskapliga metoder såsom maskininlärning, textanalys och storskaliga agentbaserade simuleringar med tydligt formulerade samhällsvetenskapliga teorier för att förbättra vår förståelse av hur individer gemensamt och ofta oavsiktligt omformar den värld de lever i.

Kalender

7 december 2023

15 december 2023

Analytical Sociology Seminar: Patrick Sharkey

kl. 14.30 – 16.00 KO301,Kopparhammaren 2, Campus Norrköping

Välkommen till The Analytical Sociology Seminar med Patrick Sharkey från Princeton University, USA. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska. Kontakta madelene.topfer@liu.se för Zoom-länk.

Kontakt

10 januari 2024

Disputation i nationalekonomi: Erik Liss

kl. 13.15 – 17.00 K1, Kåkenhus, Norrköping och online på Zoom

Erik Liss, Institutet för analytisk sociologi försvarar sin avhandling med titlen "The Taller the Ladder, the Tougher the Climb? Essays on the impact of Income Inequalityon Intergenerational Mobility." Handledaren är Karl Wennberg, professor, LiU. Opponent är professor Jo Blanden, University of Surrey, Storbritannien. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

21 februari 2024

Disputation i analytisk sociologi: Rodrigo Martinez Penas

kl. 13.15 – 17.00 K1, Kåkenhus, Norrköping och online på Zoom

Rodrigo Martinez Penas, Institutet för analytisk sociologi försvarar sin avhandling med titlen "Complex causality. Bridging analytical sociology and social-ecological systems research." Handledaren är Karl Wennberg, professor, LiU. Opponent är Edmund Chattoe-Brown, University of Leicester, Storbritannien. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Kontakta Madelene Töpfer för Zoom-länk.

Kontakt

Forskarutbildning inom vårt område

Mastersprogram som vi är delaktiga i

Nyheter inom computational social science

Organisation