Terahertz Materials Analysis Center - THeMAC

Terahertz Materials Analysis Center (THeMAC) är en infrastrukturanläggning belägen vid instiutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Vi är stolta ägare av den enda terahertzellipsometer och THz optisk Halleffektinstrument i Europa.

Vi servar och utbildar användare från industrin och akademin med främsta mål att tillgodose aktuella och framtida behov av grundläggande och tillämpad forskning inom materialvetenskap, fysik, kemi, livsvetenskap, försvar, medicin och ultrasnabb kommunikation. Anläggningen finansieras av SSF:s bidrag för forskningsinfrastruktur nr RIF14-055.

Mer information om vår verksamhet hittar du på vår engelskspråkiga sida.