Halvledar- och komponentmaterial

Enheten för halvledar- och komponentmaterial arbetar med att utveckla nya typer av halvledarmaterial för högfrekvent- och kraftelektronik.

Forskningen fokuserar också på att utveckla tekniker för att studera elektroniska egenskaperna hos material. 

Mer information finns på vår engelskspråkiga sida, klicka på "English" i topp på den här sidan. 

For more information, click for English version on top of this site. 

Kontakt

Organisation