Halvledar- och komponentmaterial

Enheten för halvledar- och komponentmaterial arbetar med att utveckla nya typer av halvledarmaterial för högfrekvent- och kraftelektronik. 

Forskningen fokuserar också på att utveckla tekniker för att studera elektroniska egenskaperna hos material. 

Mer information finns på vår engelska sida.

KontaktVisa/dölj innehåll

Tillbaka till HalvledarmaterialVisa/dölj innehåll