Tillväxt av nanostrukturer och dess kompositer

Hälla vätska mellan provrör
Tillverkning av metalloxid-nanostrukturer vid låg temperatur (100 °C).

Vi arbetar i huvudsak med tillväxt och struktur-, optisk- och elektrisk karakterisering av metalloxid-nanostrukturer och dess kompositer.

Vi använder i huvudsak vapor liquid solid (VLS) tillväxt med temperaturer vid cirka 100 C och aqueous chemical growth (ACG) med temperaturer ner till cirka 40 C.

Detta gör det möjligt att växa komponentmaterial på olika flexibla substrat, som plast, papper etc.

Tillväxt av nanostrukturer

Kontakt

Forskargruppens huvudsida