Trådlös optimering och analys

Skylt med "Wi-Fi zone"

Målet med vår forskning är att utveckla nya modeller, koncept och lösningsalgoritmer för prestandaoptimering inom trådlösa nätverk och dataanalys.

Utvecklingen av smarta enheter utrustade med avkännings-, dator- och kommunikationsmöjligheter har lett till ett brett utbud av latenskänsliga applikationer som kräver effektiv och automatiserad drift genom trådlös anslutning men utan direkt och genomgripande mänsklig övervakning. Vi utforskar nya prestandatekniker som är skräddarsydda för dessa framväxande cyberfysiska system och IoT-applikationer.
 
För detta ändamål behandlar forskningen matematisk modellering, analytisk analys och effektiva algoritmer för nätverksplanering och konfiguration, resursallokering och prestandautvärdering, med mål som sträcker sig från resurseffektivitet, tjänstekvalitet, energiförbrukning, till aktualitet och semantik.
Forskningen syftar också till att tillämpa optimering som ett verktyg för:
  1. analys av prestandagränser i trådlösa nätverk, och
  2. härleda dataanalys och anpassade maskininlärningsalgoritmer. 

Exempel på projekt

Samarbeten:

  • Ericsson
  • Combitech
  • ELLIIT research excellence center
  • Swerock
  • Heidelberg Materials
  • Peab

Projekt

Forskare

KTS