B-prepared. Illustration genererad med AI-teknologi.

B-prepared. Illustration genererad med AI-teknologi.

I kölvattnet av de senaste katastrofala händelserna, som 2021 års översvämning i Tyskland eller skogsbränderna och jordbävningarna 2023, har det blivit mycket tydligt att även de mest avancerade varningssystemen och första insatsorganisationerna inte helt kan förhindra dödsfall och skador på egendom. För att lösa detta problem är det avgörande att ge medborgarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att agera och reagera effektivt under katastrofsituationer och kriser, förstå varningar och följa instruktioner. Projektet Horizon Europe, B-PREPARED, som lanserades den 1 oktober 2023, syftar till att leverera en kostnadseffektiv lösning för att bygga en kultur av katastrofberedskap med en multiaktörsstrategi i realistiska historiska scenarier. Gå in i B-PREPARED, en innovativ och kostnadseffektiv lösning som syftar till att odla en kultur av katastrofberedskap genom ett tillvägagångssätt med flera aktörer med hjälp av realistiska historiska scenarier. B-PREPARED Horizon Europe är en viktig resurs utformad för att utrusta medborgare i alla åldrar med viktiga beredskapsstrategier. Utöver att enbart förlita sig på sofistikerade varningssystem och snabbinsatsenheter, syftar detta initiativ till att utbilda och stärka samhällen som möter motgångar. B-PREPARED introducerar tre integrerade komponenter: en simulerad spelmiljö för att träna för nödsituationer, en inkluderande mobilapplikation som tillgodoser olika behov och en utbildningsplattform som underlättar kompetensutveckling och beredskapsbedömning.

B-prepared2. Illustration genererad med AI-teknologi.
Illustration genererad med AI-teknologi.


B-prepared3. Illustration genererad med AI-teknologi.
Illustration genererad med AI-teknologi.

Utvecklingen av B-PREPARED-lösningen gör det möjligt för spelare att ta på sig olika roller i att lösa pusseluppgifter inom en uppslukande upplevelse. Genom att betona lagspel, samarbete och kommunikation som nycklar till överlevnad, stärker B-PREPARED en kultur av ömsesidig hjälp och samarbete i utmanande situationer. Den integritetsbevarande loggningen av spelarbeteende och gameplay tjänar ett dubbelt syfte: att bedöma beredskap och bidra till kollektiv forskning på området. En storskalig virtuell verklighetshackathonserie kommer att visa upp B-PREPAREDs resultat, och konsortiet syftar till att göra den öppna betaversionen allmänt tillgänglig som en giveaway, och bjuda in intressenter genom direkt uppsökande verksamhet. Efter beta övergår spelet till en icke-vinstdrivande freemium-modell, och ersätter köp i spelet med donationer till hjälporganisationer, med en liten andel avsatt till underhåll och vidareutveckling. Trots sin engagerande karaktär tjänar B-PREPARED ett djupgående syfte, och främjar säkerhetskunskaper genom interaktiva problemlösningsscenarier. Data som samlas in förbättrar vår förståelse av beredskap och bidrar till kollektiv beredskapsforskning. B-PREPARED inbjuder medborgare att engagera sig, erbjuda kommande evenemang och en kostnadsfri provperiod, med deltagande som översätts till stöd för humanitära ändamål, vilket främjar en cykel av beredskap och motståndskraft.

  

B-prepared4. Illustration genererad med AI-teknologi.
Illustration genererad med AI-teknologi.
Plattformens funktioner kommer att avslöjas genom en expansiv virtuell verklighetshackathon-serie, som ger en glimt av dess transformativa kapacitet. Den öppna betan, tillgänglig som en giveaway, kommer att uppmuntra intressenter att direkt uppleva plattformen. Efter detta kommer B-PREPARED att övergå till en icke-vinstdrivande freemium-modell, som kanaliserar inköp i spelet till donationer till hjälporganisationer, stödjer underhåll och vidareutveckling. Den här övergången visar B-PREPARED engagemang för tillgänglighet och humanitära insatser.

 

Demonstrationsapplikationer

I sin kärna skapar B-PREPARED en samskapande plattform för att bygga och dela kunskap om katastrofer och medlen för att överleva dem. Denna ovärderliga resurs fungerar som grunden för tre demonstratorapplikationer:

B-prepared5. Illustration genererad med AI-teknologi.
Illustration genererad med AI-teknologi.
  • Cooperative Multiplayer VR Serious Game: Det här spelet ger en anmärkningsvärt realistisk simulering av katastrofscenarier och ger en unik nästan verklig upplevelse, som betonar lagarbete, samarbete och effektiv kommunikation som oumbärliga aspekter av överlevnad.

  • Interactive Gamified Mobile App: Skräddarsydd med åldersanpassat innehåll och förbättrade funktioner för olika behov, säkerställer den här appen bred tillgänglighet. Det syftar till att engagera användare över demografin och främja en beredskapskultur i bred skala.

  • Learning Management System: Ett effektivt verktyg för att mäta och jämföra beredskapsnivåer som uppnåtts av användare som använder VR och/eller mobilapplikationer. Detta system erbjuder en enhetlig skala för bedömning, vilket gör det möjligt för användare att spåra sina framsteg.

 

Europeiskt multidisciplinärt team

B-PREPARED samlar ett paneuropeiskt multidisciplinärt team av experter från 11 olika länder, som samarbetar för att möta projektförväntningarna under den 36-månaders tidslinjen. LiU kommer att utnyttja sin tekniska expertis för att bidra i olika arbetspaket. B-Prepared representerar en innovativ och effektfull lösning som fördjupar medborgarna i transformativa upplevelser. Projektet syftar till att omdefiniera katastrofberedskap, främja motståndskraft i samhällen och aktivt bidra till humanitära ändamål. Dess övergripande uppdrag är att omforma katastrofberedskap och bygga säkrare, mer motståndskraftiga globala samhällen i väntan på framtida utmaningar.

B-prepared6

  

För mer information
B-prepared qr-kod

Besök Facebook,  LinkedIn,  XInstagram,

Tik Tok, YouTube

 

Press

• Kommer snart

 

 

Finansiering

EU-logo
Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe under bidragsavtalet nr 101121134.