Kommunikations- och transportsystem

Kommunikations- och transportsystem

Vår forskning och utbildning är organiserad inom enheterna Trafiksystem, Järnväg och kollektivtrafik, Kvantitativ logistik, Bygglogistik, Mobil telekommunikation och Byggteknik. Inom enheterna finns ett eller flera forskningsområden. Forskningen är organiserad inom nio huvudområden och vi har huvudansvaret för sex utbildningsprogram.

Vi är en av Europas största universitetsmiljöer inom transportområdet med omkring 70 forskare, lärare och doktorander. Verksamheten drivs i nära samarbete med näringsliv, myndigheter och forskningsinstitut.

Thor Balkhed

Se mer av vad vi gör på KTS

Titta på videon för en inblick i hur vi arbetar på Kommunikations- och transportsystem.

Kalender

Nyheter

Studentprojekt för framtidens lagerhantering

Under våren har studenternas projektarbete innefattat arbete med avancerade sensorer och utveckling och testning av en prototyp för automatisk plockning av produkter i ett lager.

Porträtt av kvinna (Anna Fredriksson) i bygghjälm

Privat miljondonation till stadsutveckling

Byggprojekt är ingen tillfällig störning i stadsmiljön, det kommer alltid nya och de måste planeras så att de skapar så få problem som möjligt. En privat donation på tio miljoner ska bidra till forskning om stadsutveckling, byggande och logistik.

En person står vid en byggarbetsplats.

”Bästa transporten är den som aldrig genomförs”

Byggtransporter inne i städerna skapar stora störningar. De kan minskas rejält. Men då krävs bättre planering och styrning – tidigt i byggprojekten.

Relaterat innehåll