Enheten för tunnfilmsvetenskap

Vår forskning fokuserar på materialvetenskap och nano-tunna beläggningar.

Vi undersöker hur olika lager, texturer och beläggningar samverkar på en atomär nivå.

För mer information, vänligen se vår engelskspråkiga sida.

Kontakt