Att välja energieffektivt boende

Bilden visar Vallastaden.
Vallastaden växer fram i Linköping

Vallastaden växer fram som en ny stadsdel i Linköping. Här samarbetar forskare med det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i utformningen av de planerade fastigheterna, detta för att kunna analysera hur energieffektiva val görs och utifrån vilka premisser. Syftet är att öka kunskapen om hur och varför energieffektiva val görs, både av de professionella i planeringsfasen och av de boende när de har möjlighet att välja exempelvis en energieffektiv inredning. 

I en del av området Vallastaden ska bostadsbolaget Stångåstaden bygga fyra radhus och 34 hyresrätter fördelad på två fastigheter, i en annan del 31 hyresrätter fördelad på två fastigheter. En fastighet byggs som plusenergihus och en som ”vanlig” fastighet, dvs som håller sig inom rådande normer. Husen liknar utseendemässigt varandra. Vi studerar olika valsituationer och valmöjligheter för att kunna analysera och utvärdera hur olika energival görs under olika förutsättningar. Vi jämför hur byggprocesserna för de olika byggnaderna utformas i praktiken.

Vad framställs som viktiga energival i respektive planeringsprocess och räknar de professionella på energi? Slutsatserna av denna delstudie visar på hur viktigt det är att energiberäkningar arbetas igenom i ett nära samarbete mellan energikonsult och arkitekter i ett tidigt skede. Det är även viktigt att ha med sig att olika energimodeller kan visa väldigt olika resultat, även samma modell kan ge olika resultat beroende på vem som använder den. Detta leder till en stor osäkerhet i arbetet med modellerna vilket skapar svårigheter för de professionella i planeringsprocessen.

Lågenergialternativ i hyreshus

Nu när husen är klara fokuserar vi på hyresgästerna och studerar deras energibeteenden och val kring energi. Forskningen undersöker hur hyresgästerna ser på sina val när det gäller energi. I en del hus kommer inga val att kunna göras, där är allt bestämt i förväg, från golvmatta till kakel, detta för att vi ska kunna jämföra hur de boende uppfattar och reagerar på avsaknad av val. I andra hus erbjuds hyresgästerna ett lågenergipaket mot en engångskostnad. Denna del av forskningsprojektet syftar till att förstå mer kring hur hyresgästerna tänker kring sitt boende, energibeteenden och de val de får möjlighet att göra.

En sista del i projektet rör en lägenhet som är tänkt att representera det framtida boendet. En lägenhet har full flexibilitet och kan anpassas till olika familjekonstellationer, även till den flexibla familjen som kan variera i storlek t.ex. om barnen har veckovist boende. Projektets mål är att i framtiden kunna utforma mer kunskapsbaserade processer som uppmuntrar och gynnar energieffektiva val.

Projektet titel: Val pågår – men väljs energieffektivitet?
Finansiär: Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad samt Stångåstaden

Energiväggen

Kontakt

Nyheter

Om avdelningen