Fotografi av Maria Eidenskog

Maria Eidenskog

Universitetslektor

Min forskning fokuserar på energi- och hållbarhetsfrågor i byggnader och städer. Mitt mål är att bidra till ett mer hållbart samhälle, bland annat genom att arbeta för inkluderande samhällsplanering och energieffektivisering inom byggindustrin.

Tvärvetenskap för ett hållbart samhälle

Relationen mellan människa, teknik och organisation är central i de studier jag bedriver och forskningen är tvärvetenskaplig med samarbeten över fakultetsgränser och med olika professioner och organisationer.

Tonvikten i min forskning ligger på konkreta problemområden, så som hur social hållbarhet ser ut i praktiken i samhällsplanering och vilka konsekvenser detta får, samt hur arbetet med byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan hanteras så både praktisk kunskap om byggnaden och teoretiska uträkningar inkluderas. Jag vill med min forskning studera fenomen i praktiken och synliggöra de komplexa relationer och aktörer som engageras för att skapa ett hållbarare samhälle. Min akademiska hemvist ligger inom teknik- och vetenskapsstudier (STS) och min bakgrund återfinns inom energiforskning där jag bland annat studerat prosumers, energisamarbeten inom industrin, energiberäkningsmodeller samt deltagit i forskarskolan Energisystem.

Utöver min forskning arbetar jag som föreståndare för Centrum för Människa, Teknik och Samhälle (CMTS) som hanterar samhällsvetenskapliga och humaniora kurser för tekniska utbildningar. I denna roll har jag ansvar för att utveckla kurser som stöttar framtida ingenjörer och förberedda dessa för sin framtida yrkesroll med bland annat insikter i relationen mellan teknik och samhälle, etik, genus, språklig kommunikation och social hållbarhet.

Hållbart företagande

Min avhandling blev klar maj 2015 och fokuserade på hållbarhetsarbete på ett medelstort företag i Sverige. Där studerade jag hur hållbarhetsarbete iscensattes i praktiken, hur olika versioner av hållbarhet ibland kunde kollidera och ibland samexistera samt hur hållbarhet ibland osynliggjordes i förhållande till andra värden. Läs mer om den forskningen genom länken "Caring for Corporate Sustainability".

Publikationer

Forskning och forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

CV

Anställningar

 • 2019-2022

  Biträdande lektor vid Tema Teknik och social förändring, Linköping Universitet
 • 2016-2019 
  Post Doc vid Tema Teknik och social förändring, Linköping Universitet 
 • 2010-2015 
  Doktorand vid Tema Teknik och social förändring, Linköping Universitet 
 • 2009-2010 
  Deltidsanställd vid Lika villkor vid Linköpings universitet 
 • 2008-2010 
  Studievägledare vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet

Utbildning

 • 2015 
  Doktorsexamen i Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Avhandling: Caring for Corporate Sustainability
 • 2007 
  Kandidatexamen i personal- och arbetsvetenskap, 
  Linköpings universitet, Linköping
  Kandidatexamen med sociologisk inriktning med C-uppsats om ursprunget till ledares värderingar i beslutsprocesser.
 • 2006 
  Utlandsstudier, The University of Western Australia, Perth, Australien

 • 2006 
  Magisterexamen i praktisk filosofi , 
  Linköpings universitet, Linköping
  Magisteruppsats inom företagsetik med fokus på företagens ansvar utifrån ett feministetiskt perspektiv.

Pågående uppdrag

 • Föreståndare Centrum för Människa, Teknik och Samhälle (CMTS)
 • Huvudstudierektor för Tekniska fakultetens kurser på Tema
 • Styrelseledamot i Institutionsstyrelsen för Tema

Tidigare uppdrag

 • Doktorandrepresentant Tema T-nämnd
 • Doktorandrepresentant Forskarutbildningsnämnden Tema

Organisation