Fotografi av Maria Eidenskog

Maria Eidenskog

Biträdande universitetslektor

Hur företag arbetar med hållbarhet inom t.ex. byggsektorn står i fokus för min forskning. Kombinationen av företagande och hållbarhet skapar en intressant sfär där ansvar, ekonomi, miljö och praktik sammanflätas på ett väldigt spännande sätt.

Hållbara energisystem inom byggnad och solel

Jag forskar kring hur energifrågor hanteras i två olika projekt, dels inom byggnadsprocessen och dels i hushåll som investerat i solel. Mitt intresse ligger främst i att från ett samhällsvetenskapligt perspektiv studeras hur energifrågor diskuteras, värderas och praktiseras i dessa olika områden.

Sedan våren 2015 är jag tillsammans med Jenny Palm engagerad i ett projekt som studerar hushåll som valt att investera i solceller. Vi studerar drivkrafter för att producera egen el samt eventuella beteendeförändringar i förhållande till el. Genom intervjuer och tidsdagböcker följer vi hur de boende med solel lever sitt liv via energikonsumtion och produktion.


Energimodellering i byggprocessen och hyresgästernas val

Utöver solelsprojektet arbetar jag även med att studeras hur energi hanteras i byggprocessen av hyreshus i Vallastaden i Linköping. Jag följer processen genom observationer och intervjuer för att se vilka frågor som kopplas till energi samt hur energi värderas i relation till andra faktorer. Mer specifikt fokuserar jag på energimodellering och beräkningar av energi i ett projekteringsskede för att förstå vilka utmaningar som ingår i att bygga energisnåla hyreshus. Som ett delprojekt kommer vi även studera vilka val hyresgäster vill göra när det gäller energieffektiva hushållsapparater.


Hållbart företagande

Min avhandling blev klar maj 2015 och fokuserade på hållbarhetsarbete på ett medelstort företag i Sverige. Där studerade jag hur hållbarhetsarbete iscensattes i praktiken, hur olika versioner av hållbarhet ibland kunde kollidera och ibland samexistera samt hur hållbarhet ibland osynliggjordes i förhållande till andra värden. Läs mer om den forskningen genom länken "Caring for Corporate Sustainability".

Korta texterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll