Fotografi av Maria Eidenskog

Maria Eidenskog

Biträdande universitetslektor

Hur företag arbetar med hållbarhet inom t.ex. byggsektorn står i fokus för min forskning. Kombinationen av företagande och hållbarhet skapar en intressant sfär där ansvar, ekonomi, miljö och praktik sammanflätas på ett väldigt spännande sätt.

Hållbara energisystem inom byggnad och solel

Jag forskar kring hur energifrågor hanteras i två olika projekt, dels inom byggnadsprocessen och dels i hushåll som investerat i solel. Mitt intresse ligger främst i att från ett samhällsvetenskapligt perspektiv studeras hur energifrågor diskuteras, värderas och praktiseras i dessa olika områden.

Sedan våren 2015 är jag tillsammans med Jenny Palm engagerad i ett projekt som studerar hushåll som valt att investera i solceller. Vi studerar drivkrafter för att producera egen el samt eventuella beteendeförändringar i förhållande till el. Genom intervjuer och tidsdagböcker följer vi hur de boende med solel lever sitt liv via energikonsumtion och produktion.


Energimodellering i byggprocessen och hyresgästernas val

Utöver solelsprojektet arbetar jag även med att studeras hur energi hanteras i byggprocessen av hyreshus i Vallastaden i Linköping. Jag följer processen genom observationer och intervjuer för att se vilka frågor som kopplas till energi samt hur energi värderas i relation till andra faktorer. Mer specifikt fokuserar jag på energimodellering och beräkningar av energi i ett projekteringsskede för att förstå vilka utmaningar som ingår i att bygga energisnåla hyreshus. Som ett delprojekt kommer vi även studera vilka val hyresgäster vill göra när det gäller energieffektiva hushållsapparater.


Hållbart företagande

Min avhandling blev klar maj 2015 och fokuserade på hållbarhetsarbete på ett medelstort företag i Sverige. Där studerade jag hur hållbarhetsarbete iscensattes i praktiken, hur olika versioner av hållbarhet ibland kunde kollidera och ibland samexistera samt hur hållbarhet ibland osynliggjordes i förhållande till andra värden. Läs mer om den forskningen genom länken "Caring for Corporate Sustainability".

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

2017

2015

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Avslutade forskningsprojektVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

Anställningar

 • 2016-2018 
  Post Doc vid Tema Teknik och social förändring, Linköping Universitet 
 • 2010-2015 
  Doktorand vid Tema Teknik och social förändring, Linköping Universitet 
 • 2009-2010 
  Deltidsanställd vid Lika villkor vid Linköpings universitet 
 • 2008-2010 
  Studievägledare vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet 

Utbildning

 • 2015 
  Doktorsexamen i Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Avhandling: Caring for Corporate Sustainability
 • 2007 
  Kandidatexamen i personal- och arbetsvetenskap, 
  Linköpings universitet, Linköping
  Kandidatexamen med sociologisk inriktning med C-uppsats om ursprunget till ledares värderingar i beslutsprocesser.
 • 2006 
  Utlandsstudier, The University of Western Australia, Perth, Australien

 • 2006 
  Magisterexamen i praktisk filosofi , 
  Linköpings universitet, Linköping
  Magisteruppsats inom företagsetik med fokus på företagens ansvar utifrån ett feministetiskt perspektiv.

Tidigare uppdrag

 • Doktorandrepresentant Tema T-nämnd
 • Doktorandrepresentant Forskarutbildningsnämnden Tema

OrganisationVisa/dölj innehåll