I slutet av året får de medarbetare vid Linköpings universitet som fyller 65 år eller går i pension en personlig inbjudan till rektors tackmiddag. 

Närbild av detaljer på ett fint dukat bord med glas i olika storlekar Tackmiddagen, som är rektors sätt att tacka för medarbetarens arbetsinsatser, äger rum på Universitetsklubben. Universitetets officiella avtackning sker vid den här tidpunkten oavsett om medarbetaren väljer att arbeta kvar vid LiU ytterligare en tid eller inte. Du har inte möjlighet att skjuta upp din avtackning till ett annat år.

Aktuellt

Nästa tackmiddag äger rum i februari 2025.