Internationell marknadsförare

Mitt uppdrag innebär strategi, planering och analys av LiU:s internationella marknadsföring.

Min avdelning