Fotografi av Alf Westelius

Alf Westelius

Professor

Min forskning rör olika sidor av samhället: ideell, offentlig och privat sektor. Den rör populära, stora standardsystem, som affärssystem, med fokus på implementeringsprocesser och konsekvenser för såväl berörda individer som organisationer.

Digitalisering, strategi och styrning

Samhället bygger på formell och informell, medveten och omedveten organisering. Vi socialiseras in i samhället via dagis och skolor, familj och fritidsgrupperingar. Vi försörjer oss genom arbete i formella organisationer och mer informella nätverk. Offentliga organisationer formar, stöder och styr en stor del av våra liv från födelse till död. Organisationer består av individer, människor, och dessa människor kan förväntas ha delvis olika referensramar, värderingar och mål. Organisatoriskt samarbete och organisering handlar därför om hur individer samspelar utifrån sina perspektiv. Att lära sig uppfatta, förstå och hantera olika perspektiv och perspektivmöten är grunden i det jag kallat Perspectives management. Detta är den kärna min forskning rör sig kring och fundamentalt för förståelse av digitalisering.

Min forskning har rört olika sidor av samhället: ideell, offentlig och privat sektor. Den har rört populära, stora standardsystem, som affärssystem, med fokus på implementeringsprocesser och konsekvenser för såväl berörda individer som organisationer. Den har rört hållbar organisering. Den har rört breda, infrastrukturella IT-tillämpningar, som email, bredband och webb. Idémässigt har jag inspirerats t ex av sensemaking, actor network theory, structuration theory, organisational identities och värdegrunder.

Hur möts och samspelar individer och grupper?

Hur möts och samspelar individer och grupper utifrån sina perspektiv – därigenom (om)formande sina perspektiv? Det kan röra sig om trängre grupper, som stråkkvartetten eller projektgruppen. Eller en större mängd människor, som en koncern, en rörelse, ett del av ett landsting. Hur äger normbildning rum och påverkar pågående verksamhet, verksamhetsförändring eller när en ny individ ”skolas in” i ett arbete? Hur möter tron på ett ”rätt” perspektiv i ett centralt drivet initiativ alternativa perspektiv – eventuellt utan att de centrala initiativtagarna inser perspektivskillnaderna eller ser alternativa perspektiv som värda att beakta? Hur verkar centrum och/eller periferi som drivkraft i förändring och hur påverkar utgångsperspektiv vad som betraktas som centrum och periferi?

Att söka en bredd i personers perspektiv i de processer jag studerar, att söka en bredd av perspektiv i form av typer av situationer jag studerar och att söka en bredd i teoretiska infallsvinklar på det område jag studerar är mina sätt att söka och att förmedla en rik och nyanserad förståelse av organiseringsprocesser och digitalisering.

Publikationer

2021

Mathias Cöster, Alf Westelius (2021) Digitalisering

2020

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (2020) Strategic management control theory and practice Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration, s. 1-7
Alf Westelius, Johnny Lind (2020) Painting the relevant organisation Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration, s. 31-43
Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (Redaktörskap) (2020) Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration
Mathias Cöster, Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, Alf Westelius, Gunnar Wettergren (2020) Organisations, Processes, Decisions: Strategies for a Digitised Century

Organisation

Mina publikationer

2021

Mathias Cöster, Alf Westelius (2021) Digitalisering

2020

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (2020) Strategic management control theory and practice Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration, s. 1-7
Alf Westelius, Johnny Lind (2020) Painting the relevant organisation Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration, s. 31-43
Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius (Redaktörskap) (2020) Strategic management control: successful strategies based on dialogue and collaboration
Mathias Cöster, Love Ekenberg, Cecilia Gullberg, Alf Westelius, Gunnar Wettergren (2020) Organisations, Processes, Decisions: Strategies for a Digitised Century

Forskning