Industriell ekonomi (INDEK)

Industriell ekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi är en av de större i Sverige inom forskning och utbildning med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring.

En hand håller i en laptopnespix

Forskning Visa/dölj innehåll

Forsknings- och forskarutbildningsämnena inom avdelningen är industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Dessa har många beröringspunkter inom affärsutveckling och styrning av verksamheter, exempelvis nya affärsmodeller som är baserade på modern informationsteknologi. Inom forskningsområdet industriell marknadsföring har tre huvudsakliga forskningsspår utkristalliserats: Industriella tjänster, innovationssystem skog och trä, tillväxt i små och medelstora företag.  Forskningsområdet ekonomiska informationssystem bedriver forskning inom följande fyra områden: Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande, strategisk ekonomistyrning, extern redovisning och revision samt IT och produktivitet.

Forskningsverksamheter

Senaste publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Utbildning Visa/dölj innehåll

Industriell ekonomi

Industriell marknadsföring

Ekonomiska informationssystem

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Masterprofiler Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för Industriell ekonomi

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell ekonomi
Linköpings universitet
581 83 Linköping   

Organisation Visa/dölj innehåll