Industriell ekonomi (INDEK)

Industriell ekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi är en av de större i Sverige inom forskning, utbildning och extern uppdragsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring.

Avdelningen finns på Campus Valla i A-huset, mellan ingång 13 och 15 på entréplan, korridor A. Industriell ekonomi har ca 40 anställda och omsätter ca 30 MSEK årligen.

Utbildning

Vi arbetar inom de tre grundutbildningsämnena industriell ekonomi, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Ämnena är riktade till ingenjörsutbildningarna, främst civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi.

Uppdragsverksamhet

Vi har även en utvecklad uppdragsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring. 

Forskning

Forsknings- och forskarutbildningsämnena inom avdelningen är industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Dessa har många beröringspunkter inom affärsutveckling och styrning av verksamheter, exempelvis nya affärsmodeller som är baserade på modern informationsteknologi. 

Inom forskningsområdet industriell marknadsföring har tre huvudsakliga forskningsspår utkristalliserats: Industriella tjänster, innovationssystem skog och trä, tillväxt i små och medelstora företag. 

Forskningsområdet ekonomiska informationssystem bedriver forskning inom följande fyra områden: Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande, strategisk ekonomistyrning, extern redovisning och revision samt IT och produktivitet.

Kontakt

Adress

Postadress

Linköpings universitet
581 83 Linköping   

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15 
Campus Valla, Linköping

Medarbetare

Om institutionen