Industriell ekonomi (INDEK)

Industriell ekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi är en av de större i Sverige inom forskning och utbildning med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring.

En hand håller i en laptopnespix

ForskningVisa/dölj innehåll

Forsknings- och forskarutbildningsämnena inom avdelningen är industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Dessa har många beröringspunkter inom affärsutveckling och styrning av verksamheter, exempelvis nya affärsmodeller som är baserade på modern informationsteknologi. Inom forskningsområdet industriell marknadsföring har tre huvudsakliga forskningsspår utkristalliserats: Industriella tjänster, innovationssystem skog och trä, tillväxt i små och medelstora företag.  Forskningsområdet ekonomiska informationssystem bedriver forskning inom följande fyra områden: Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande, strategisk ekonomistyrning, extern redovisning och revision samt IT och produktivitet.

Forskningsverksamheter

UtbildningVisa/dölj innehåll

Industriell ekonomi

Industriell marknadsföring

Ekonomiska informationssystem

Utbildningsprogram

MasterprofilerVisa/dölj innehåll

I slutet av utbildningarna på I- programmet kan studenterna välja industriell ekonomi - strategi och styrning, industriell marknadsföring eller digitalisering och management som masterprofiler.

Visa/dölj innehåll

Industriell marknadsföring

Profilen inom Industriell marknadsföring ger dig avancerade kunskaper om marknadsföringens teori och tillämpning. Industriell marknadsföring fokuserar på affärer mellan företag. Det som utbyts mellan företagen kan vara både produkter och tjänster och i flertalet fall en kombination av hård- och mjukvara och tjänster. Man kan också se begreppet Industriell marknadsföring utifrån ett processperspektiv som omfattar hela förloppet från att formulera företagets affärsidé och utveckla nya produkter och tjänster, till att etablera nya - och utveckla befintliga - kundrelationer. Stor tonvikt läggs även på marknadsanalys och utredningsmetodik.

Kontakt: Daniel Kindström


Strategi och Styrning

Profilen inom Strategi och Styrning ger dig gedigna kunskaper inom strategi- och styrningsteori och hur det tillämpas hos företag. Profilen Strategi och Styrning handlar om utveckling och implementering av strategi - både på ledningsnivå men också på funktionsnivå. En viktig aspekt är samspelet mellan strategi och den operativa verkligheten. En nyckelfråga är hur företag utvecklas och hur detta kan styras. Ett annat begrepp som många arbetar runt och med är affärsmodell och hur företag kan arbeta med att utveckla och förändra sin affärsmodell.

Kontakt: Johan Holtström

Digitalisering och management

Profilen inom Digitalisering och management riktar sig till dig som vill få ett strategiskt perspektiv på IT-användning och ekonomistyrning. Profilen utrustar dig som ingenjör med insikter och verktyg för att se igenom hypen som ständigt omger teknikutveckling och tillväxt. Innehållet i våra kurser förbereder dig att möta verkligheten, framförallt genom att fokusera på hur resursen informationssystem påverkar och gör nytta i moderna organisationer och nätverk samt hur organisationer kan säkerställa att chefer och medarbetare nås av rätt information.

Kontakt: Alf Westelius

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för Industriell ekonomi

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell ekonomi
Linköpings universitet
581 83 Linköping   

OrganisationVisa/dölj innehåll