Industriell ekonomi (INDEK)

Industriell ekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi är en av de större i Sverige inom forskning och utbildning med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring.

En hand håller i en laptopnespix

Forskning

Forsknings- och forskarutbildningsämnena inom avdelningen är industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Dessa har många beröringspunkter inom affärsutveckling och styrning av verksamheter, exempelvis nya affärsmodeller som är baserade på modern informationsteknologi. Inom forskningsområdet industriell marknadsföring har tre huvudsakliga forskningsspår utkristalliserats: Industriella tjänster, innovationssystem skog och trä, tillväxt i små och medelstora företag.  Forskningsområdet ekonomiska informationssystem bedriver forskning inom följande fyra områden: Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande, strategisk ekonomistyrning, extern redovisning och revision samt IT och produktivitet.

Senaste publikationer

2023

2022

Utbildning

Industriell ekonomi

Industriell marknadsföring

Ekonomiska informationssystem

Utbildningsprogram

Masterprofiler

Nyheter

Kontakt

Besöksadress

Avdelningen för Industriell ekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell ekonomi
Linköpings universitet
581 83 Linköping   

Organisation