Industriell ekonomi (INDEK)

Industriell ekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vi är en av de större i Sverige inom forskning, utbildning och extern uppdragsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring.

Avdelningen finns på Campus Valla i A-huset, mellan ingång 13 och 15 på entréplan, korridor A. Industriell ekonomi har ca 40 anställda och omsätter ca 30 MSEK årligen.

UtbildningVisa/dölj innehåll

Vi arbetar inom de tre grundutbildningsämnena industriell ekonomi, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Ämnena är riktade till ingenjörsutbildningarna, främst civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi.

Uppdragsverksamhet

Vi har även en utvecklad uppdragsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring.  

Kurser på kandidat- och masternivå som ges av Avdelningen Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

 • TCM010 Ekonomisk grundkurs med företagsutveckling
 • TEAE01 Industriell ekonomi grundkurs
 • TEIM10 Industriell tjänsteutveckling
 • TEAE04 Industriell ekonomi och organisation
 • TEAE17 Företagsekonomi för eget företagande
 • TEIE06 Integrerad företagsplanering
 • TEIE53 Industriell ekonomi
 • TEIE42 Industriell försäljning
 • TEIEI17 Industriell ekonomi
 • TEIE72 Affärsstrategier
 • TEIE84 Industriell ekonomi

Industriell marknadsföring

 • TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier
 • TEIM10 Industriell tjänsteutveckling
 • TEIM09 Internationellt företagande
 • TEIM11 Industriell marknadsföring
 • TEIM32 Grundläggande marknadsföring
 • TEIM33 Marknadsföring
 • 722A29 Industrial marketing and supply chain management
 • TEAE18 Hållbara värdekedjor
 • TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring
 • TEIE42 Industriell försäljning
 • TEAE14 Marknadskommunikation och analys
 • TEIM07 Industriell marknadsanalys
 • TEAE16 Marknadsmedvetenhet i internationell medieöverskridande design och produktion
 • TEAE15 Varumärken och värdeskapande

Ekonomiska informationssystem

 • 723G79 IT-baserade informationssystem
 • TDEI72 Strategi och digitalisering – teknik, standarder och nätverkseffekter
 • TDEI13 Affärssystem – process och implementering
 • TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter
 • TDEI19 Ekonomisk Styrning
 • TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning – workflow och knowledge management
 • TDEI 35 Strategisk ekonomistyrning
 • TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller

 

Sök efter din kurs här

Masterprofiler

Masterprofiler som möter näringslivets utmaningar.

I slutet av utbildningarna på I- programmet kan studenterna välja industriell ekonomi - strategi och styrning, industriell marknadsföring eller digitalisering och management som masterprofiler.

Profilen inom Industriell marknadsföring ger dig avancerade kunskaper om marknadsföringens teori och tillämpning. Industriell marknadsföring fokuserar på affärer mellan företag. Det som utbyts mellan företagen kan vara både produkter och tjänster och i flertalet fall en kombination av hård- och mjukvara och tjänster. Man kan också se begreppet Industriell marknadsföring utifrån ett processperspektiv som omfattar hela förloppet från att formulera företagets affärsidé och utveckla nya produkter och tjänster, till att etablera nya - och utveckla befintliga - kundrelationer. Stor tonvikt läggs även på marknadsanalys och utredningsmetodik.

Profilen inom Strategi och Styrning ger dig gedigna kunskaper inom strategi- och styrningsteori och hur det tillämpas hos företag. Profilen Strategi och Styrning handlar om utveckling och implementering av strategi - både på ledningsnivå men också på funktionsnivå. En viktig aspekt är samspelet mellan strategi och den operativa verkligheten. En nyckelfråga är hur företag utvecklas och hur detta kan styras. Ett annat begrepp som många arbetar runt och med är affärsmodell och hur företag kan arbeta med att utveckla och förändra sin affärsmodell.

Profilen inom Digitalisering och management riktar sig till dig som vill få ett strategiskt perspektiv på IT-användning och ekonomistyrning. Profilen utrustar dig som ingenjör med insikter och verktyg för att se igenom hypen som ständigt omger teknikutveckling och tillväxt. Innehållet i våra kurser förbereder dig att möta verkligheten, framförallt genom att fokusera på hur resursen informationssystem påverkar och gör nytta i moderna organisationer och nätverk samt hur organisationer kan säkerställa att chefer och medarbetare nås av rätt information.

Kontakter: 

 

 

 

Utbildningsprogram

ForskningVisa/dölj innehåll

Forsknings- och forskarutbildningsämnena inom avdelningen är industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Dessa har många beröringspunkter inom affärsutveckling och styrning av verksamheter, exempelvis nya affärsmodeller som är baserade på modern informationsteknologi. 

Inom forskningsområdet industriell marknadsföring har tre huvudsakliga forskningsspår utkristalliserats: Industriella tjänster, innovationssystem skog och trä, tillväxt i små och medelstora företag. 

Forskningsområdet ekonomiska informationssystem bedriver forskning inom följande fyra områden: Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande, strategisk ekonomistyrning, extern redovisning och revision samt IT och produktivitet.

Forskningsverksamheter

Nyheter

KontaktVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för Industriell ekonomi

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-15, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell ekonomi
Linköpings universitet
581 83 Linköping   

OrganisationVisa/dölj innehåll