Fotografi av Ali Sarkohi

Ali Sarkohi

Universitetslektor

Presentation

Ny bok

Omslag av boken med titeln Ögonblick av suicidalitet.

Ögonblick av suicidalitet

Är det möjligt att se på suicidalitet på ett mer rättvisande sätt än vi gör i dag? Vad skulle det i så fall betyda för suicidpreventionen? Den här boken innehåller både vetenskapliga perspektiv och subjektiva upplevelser och erfarenheter. Författarna har olika yrkesbakgrund och vill med sina skilda ingångar bidra till en ökad förståelse för fenomenet suicidalitet och en förbättrad prevention på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Boken Ögonblick av suicidalitet vänder sig till studerande inom vård och omsorg samt yrkesverksamma inom professioner som kommer i kontakt med suicidalitet.

Publikationer

2024

Ali Sarkohi (2024) Avslutande ord Ögonblick av suicidalitet, s. 321-324
Ali Sarkohi, Jan Beskow (2024) Ögonblick av suicidalitet: en inledning Ögonblick av suicidalitet, s. 17-31
Ali Sarkohi, Jan Beskow (Redaktörskap) (2024) Ögonblick av suicidalitet
Ali Sarkohi, Jan Beskow (2024) Teoretiska förklaringsmodeller om suicidalitet Ögonblick av suicidalitet, s. 101-132
Margit Ferm, Klara Söderberg, Ali Sarkohi (2024) Suicidalitet och patientsäkerhet Ögonblick av suicidalitet, s. 265-295

Organisation