Forskning om matematik och lek med lego

Barns matematiska aktiviteter, erfarenheter och processer vid lek med Lego

Syftet med studien är att beskriva och analysera de matematiska aktiviteter, erfarenheter och processer som barn gör själva eller tillsammans med andra barn i förskolan.

I studien undersöks olika matematiska aktiviteter och processer som barn är involverade i under legolek. Fokus ligger på hur barnen samspelar i legoleken och vilka erfarenheter de därmed kan göra. 

Matematik i legolek

Studien analyserar barns matematiska aktiviteter, erfarenheter och processer i legolek i förskolan.

Följande frågeställningar är vägledande för projektet: (i) vilka matematiska aktiviteter och processer är barnen involverade i under legoleken? (ii) vilka matematiska erfarenheter kan barn göra i legoleken? (iii) vilka former för samspel sker mellan barnen avseende på matematiska aktiviteter och processer i legoleken?

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll