Fysisk aktivitet och hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en folksjukdom med över 250 000 drabbade bara i Sverige. Det finns mycket bra farmakologisk behandling att tillgå, men ett adekvat egenvårdsbeteende är även det ett mycket potent sätt att hantera sjukdomen.

Hjärtsvikt är en folksjukdom med över 250 000 drabbade bara i Sverige. Det finns mycket bra farmakologisk behandling att tillgå, men ett adekvat egenvårdsbeteende är även det ett mycket potent sätt att hantera sjukdomen. Det finns idag mycket god evidens för att fysisk träning är gynnsamt för människor med hjärtsvikt, men många har inte möjlighet att ta sig till strukturerad fysioterapi och många lever ett väldigt stillasittande liv. Min forskning handlar om att utveckla ett hembaserat stöd för dessa människor, som kan stötta och uppmuntra till ökad fysisk aktivitet. 

Tidigare utbildningar

  • Civilingenjör elektroteknik, KTH 2004
  • MBA, Blekinge Tekniska Högskola 2009
 

Publikationer

2021

2020

Organisation