Forskning i visualisering och visuell analys

Min forskning fokuserar huvudsakligen på att genom analys och visualisering utforska stora och komplexa informationsmängder inom exempelvis biokemi, humaniora eller programvaruteknik. Min vision är att angripa den utmaning som big data innebär, genom att kombinera humancentrerad dataanalys och interaktiv visualisering som ett redskap för beslut. Dessa forskningsområden är ytterst relevanta för både akademi och ekonomi, eftersom såväl vetenskap som näringsliv i allt högre grad använder dataintensiv teknologi.

Humancentrerad visualisering

Humancentrerad visualisering handlar om att utveckla interaktiva tekniker för visualisering med utgångspunkt i användar- och uppgiftsrelaterad information, för att utforska och analysera komplexa datamängder effektivt. Sensordata som registrerats under en visualisering (t ex hjärnaktiviteter, ögonrörelser) kan också vara inblandad. Detta tillvägagångssätt kombinerar aspekter från olika forskningsområden, som informations- och vetenskapsvisualisering, människa-dator-interaktion, informationsdesign och kognition, men även det aktuella tillämpningsområdet. Bland alla underområden till visualisering koncentrerar vi oss huvudsakligen på informationsvisualisering, vilket fokuserar på visualisering av abstrakt data från hierarkiska, nätverks- eller symboliska informationskällor.

Visuell analys

I kontrast till visualisering är så kallad data mining eller maskininlärning traditionellt mer datorcentrerat. För att ta itu med big data-utmaningen behöver vi dock dra nytta av fördelarna hos båda dessa tillvägagångssätt i samverkan, vilket är det viktigaste inslaget inom visuell analys. Då kan forskaren fokusera sin perceptuella och kognitiva skicklighet på den analytiska processen, samtidigt som han/hon använder avancerad datorhjälp för att stödja och stärka den utforskande processen. Designen och implementationen av visuella analysverktyg är en av de mest lovande infallsvinklarna när det gäller att hantera den allt större mängd data som skapas varje dag och som gör nya insikter och viktiga upptäckter möjliga.

Utnämningar 

För mer information, besök min personliga webbsida.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Utbildning Visa/dölj innehåll

  • PhD in Computer Science, Saarland University, Tyskland, 2002
  • MSc in Computer Science (Dipl.-Inf.), Saarland University, Tyskland, 1997