Jag arbetar som universitetsadjunkt inom ämnet svenska som andraspråk. Undervisningen bedrivs inom lärarutbildningen, som fristående kurser och i formen av externa uppdrag. Jag är involverad i de flesta kurser inom ämnet, exempelvis undervisar jag i fonetik, grammatik och handleder uppsatser.

Jag fungerar också som bemanningsansvarig i svenska som andraspråkämnet på Linköpings universitet.

OrganisationVisa/dölj innehåll