Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bl a vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

KontaktVisa/dölj innehåll

Forskning vid PVL Visa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

UppdragsverksamhetVisa/dölj innehåll

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger här: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-utbildning-pedagogik-och-larande

Aktuella uppdragskurser

Att leda vuxenutbildning
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 7,5 hp, del 1 och 2
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp
Yrkesutbildning i utveckling – Fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser
Validering i praktiken 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp
Utbildning för handledare inom APL

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Seminarieserier Visa/dölj innehåll

Forskarseminariet vuxenpedagogik och folkbildning

Tiderna för dessa forskningsseminarier är fredagar kl 10.15-12.00.

Vi kommer att bjuda på smörgås som inledning på varje seminarium (från 10.00), så ta med kaffekoppen. Det är också bra om du meddelar Andreas om du inte tänker komma.

Seminarierna äger rum i Greyhound. För vidare information, kontakta Andreas Fejes, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se

Vi publicerar löpande information om kommande seminarier för nedan datum.

Seminarier våren 2021 

11/5 Tobias Karlsson, doktorand IBL/Pedvux, 60%-seminarium. Diskutant: Professor Camilla Thunborg, Stockholms universitet. (kl 10-12)

28/5

11/6 Helene Ahl, professor, och Karla Escobar, statsvetare, Jönköping University, presenterar forskningsrapporten: Styrda fast ändå inte? Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping

Seminarier hösten 2021

27/8

10/9

17/9  Daniel Bladh, doktorand vid Pedvux, har 60% seminarium. Diskutant docent Cecilia Arensmeier, Örebro universitet.

24/9

8/10

22/10

5/11

19/11

3/12

17/12

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning 

Tiderna för dessa forskningsseminarier är oftast fredagar kl 10.15-12.00. 

Zoom under vårterminen 2021. För vidare information, kontakta Sofia Nyström, 013-28 20 95, sofia.nystrom@liu.se

17/9 Lisa Ferm presenterar sin avhandling: Att forma en identitet som industriarbetare

12/11 Arnt Louw, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Danmark, presenterar "Erhvervsuddannelserne i Danmark, unge, valg og læring"

26/11 Susanne Gustavsson, Göteborgs universitet, presenterar ”Skolutveckling och forskning i samverkan - att utveckla undervisningen med fokus på elevers yrkeskunskap”

 

 

Nordisk konferens om yrkesutbildningVisa/dölj innehåll

NordYrk 2021 konferens
NordYrks konferens 2021 arrangeras av Linköpings universitet skynesher

NordYrk 2021

År 2021 är det LiU som står värdar för den årliga konferensen i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NordYrk.

Konferensen genomförs den 7-9 juni 2021.

Information om konferensen hittar du på NordYrks hemsida.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll