Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bl a vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

KontaktVisa/dölj innehåll

Forskning vid PVL Visa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

UppdragsverksamhetVisa/dölj innehåll

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger här: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-utbildning-pedagogik-och-larande

Aktuella uppdragskurser

Att leda vuxenutbildning
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 7,5 hp, del 1 och 2
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp
Yrkesutbildning i utveckling – Fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser
Validering i praktiken 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp
Utbildning för handledare inom APL

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Seminarieserier Visa/dölj innehåll

Forskarseminariet vuxenpedagogik och folkbildning

Tiderna för dessa forskningsseminarier är fredagar kl 10.15-12.00.

Vi kommer att bjuda på smörgås som inledning på varje seminarium (från 10.00), så ta med kaffekoppen. Det är också bra om du meddelar Andreas om du inte tänker komma.

Seminarierna äger rum i Greyhound. För vidare information, kontakta Andreas Fejes, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se

Vi publicerar löpande information om kommande seminarier för nedan datum. 

Seminarier hösten 2021  

22/10 LISAM-seminarium.

5/11

12/11 Louise Malmström, forskarstuderande vid Pedvux, har 60% seminarium. Diskutant: Universitetslektor Caroline Runesdotter, Göteborgs universitet. OBS: Seminariet äger rum mellan kl 13.15-15.00.

18/11 Slutseminarium för Diana Holmqvist (doktorand vid PedVux). Diskutant: Professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet.

19/11 Daniel Bladh, doktorand på PedVux, presenterar artikelmanus för feedback.

3/12 Professional bodies of VET teachers in the context of simulation-based training, dataworkshop under ledning av Sofia Nyström, biträdande professor vid IBL/Pedvux och Song-ee Ahn, biträdande professor vid IBL/Pedvux.

10/12 Disputation för Åsa Mårtensson (doktorand vid PedVux) på avhandlingen: Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv – en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplatsförlagt lärande. Opponent: Docent Nina Kilbrink. Karlstad universitet. OBS: Disputation äger rum mellan kl 13-15. 

17/12 Hur skriva en bra forskningsansökan? Andreas Fejes, professor vid IBL/PedVux berättar om sina erfarenheter av att bedöma forskningsansökningar för VR/UVK och vad som utmärker en bra forskningsansökan.

Seminarier våren 2022

14/1

21/1 Slutseminarium för Johanna Mufic (doktorand vid PedVux). Diskutant: Professor Linda Rönnberg, Umeå universitet.

28/1

11/2

25/2

11/3

25/3

8/4

22/4

6/5

20/5

17/6

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning 

Tiderna för dessa forskningsseminarier är oftast fredagar kl 10.15-12.00. 

Zoom-seminarium 15/9. Mer information om formen för seminarierna kommer i november. Kontakt: Sofia Nyström, 013-28 20 95, sofia.nystrom@liu.se 

12/11 Arnt Louw, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Danmark, presenterar "Erhvervsuddannelserne i Danmark, unge, valg og læring"

26/11 Susanne Gustavsson, Göteborgs universitet, presenterar ”Skolutveckling och forskning i samverkan - att utveckla undervisningen med fokus på elevers yrkeskunskap”

Nordisk konferens om yrkesutbildningVisa/dölj innehåll

NordYrk 2022 konferens
NordYrks konferens 2022 arrangeras av Linköpings universitet skynesher

NordYrk 2022

År 2022 är det LiU som står värdar för den årliga konferensen i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NordYrk.

Information om konferensen hittar du på NordYrks hemsida.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll