Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskild fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning och folkbildning. Här finns en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer. Vi erbjuder Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare och driver Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning. Vår yrkesdidaktiska inriktning inom utbildning och forskning omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. En internationell prägel innebär omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult learning and global change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter. 

Kontakt

Forskningsprojekt

Utbildning

Seminarieserier

Forskarseminariet vuxenpedagogik och folkbildning

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Relaterat innehåll

Medarbetare