Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bland annat vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Kontakt

Forskning vid PVL

Utbildning

Uppdragsverksamhet

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger här: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-utbildning-pedagogik-och-larande

Aktuella uppdragskurser

Att leda vuxenutbildning
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 7,5 hp, del 1 och 2
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp
Yrkesutbildning i utveckling – Fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser
Validering i praktiken 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp
Utbildning för handledare inom APL

Forskarutbildning

Forskarseminarium

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Forskarseminariet anordnas av den yrkesdidaktiska forskningsmiljön vid PVL

Tid: 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox IBL Campus Valla, Hus D, plan 3. Vi planerar att erbjuda möjlighet att delta på distans, mer information kommer om detta!

Kontaktpersoner är Per Andersson och Åsa Mårtensson.   

Seminarier hösten 2023  

Vi återkommer med information om höstens seminarier. 

Forskarseminariet vuxenutbildning och folkbildning

Tid: Fredagar 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Greyhound.
Kontaktperson är Andreas Fejes.

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Seminarier våren 2023    

Fredag 26 maj 

Mats Tängermark, doktorand vid IBL/Pedvux, presenterar sin avhandlingsplan.

Fredag 9 juni 

Andreas Fejes, professor Linköpings universitet, presenterar paper för feedback: "Migration and social mobility: A qualitative longitudinal study".

Seminarier hösten 2023

Fredag 25 augusti

Fredag 08 september

Fredag 06 oktober

Fredag 20 oktober

Presentation av Hanna Sjögren, biträdande universitetslektor Malmö universitet. Under seminariet presenterar Sjögren boken Barndomar i antropocen: Idéer om goda barndomar under människans epok (Stockholm University Press, utkommer juni 2023). I boken analyseras olika idéer om vad som utgör den goda barndomen under den tidsperiod som föreslagits få namnet antropocen: människans epok. Med utgångspunkt i en kritisk tradition och utifrån ett fokus på hur vuxenvärlden skapar önskvärda barndomar ställer författaren frågan om vilka ideala barndomar som framträder och vilka barn som ges plats i antropocen. Författaren argumenterar för vikten av vuxenvärldens roll och ansvar i den antropocena epoken och att barns liv och tillvaro bör få utgöra startpunkten för beslutsfattande och politik för klimat och miljö.

Fredag 17 november

Fredag 01 december

Fredag 15 december 

Relaterat innehåll

Medarbetare

Organisation