Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bland annat vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning vid PVL Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Uppdragsverksamhet Visa/dölj innehåll

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger här: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-utbildning-pedagogik-och-larande

Aktuella uppdragskurser

Att leda vuxenutbildning
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 7,5 hp, del 1 och 2
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp
Yrkesutbildning i utveckling – Fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser
Validering i praktiken 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp
Utbildning för handledare inom APL

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Forskarseminarium Visa/dölj innehåll

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Forskarseminariet anordnas av den yrkesdidaktiska forskningsmiljön vid PVL

Tid: 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox IBL Campus Valla, Hus D, plan 3. Vi planerar att erbjuda möjlighet att delta på distans, mer information kommer om detta!

Kontaktpersoner är Per Andersson och Åsa Mårtensson.  

Seminarier hösten 2022 

Fredagen den 28 oktober

Universitetslektor Rebecca Ye och universitetslektor Erik Nylander, Stockholms universitet och Linköpings universitet: "Right competence at the right time -- but for whom? Trajectories and aspirations within and beyond higher vocational education in Sweden".
HIVE is a mixed methods project that examines the expansion of higher vocational education (yrkeshögskolan) in Sweden. Drawing on register data, interview data and archival material, we combine approaches from sociology, demography and education to examine processes of differentiation and selection in participation, how changes in participation are taking place alongside expansion, and how justifications for higher vocational education participation are enacted. In this presentation, we will share some key findings from ongoing papers from this project.

Fredagen den 25 november

Universitetslektor, docent, Alexandru Panican, Socialhögskolan, Lunds universitet: "Yrkesutbildningens attraktionskraft - mer av samma misslyckande?"
Enligt den senaste gymnasiereformen från 2011 (Gy11) skulle yrkesutbildningarna få en ökad karaktär av färdigutbildning samt bli mer avnämarstyrd för att kunna underlätta övergången skola-arbetsliv. Yrkesutbildningen skulle stärkas, attraktivitet skulle öka och flera elever skulle välja yrkesprogram. Hur blev det? Presentationen kommer att fokusera attraktionskraften och beröra anledningar som ligger till grund för den negativa utvecklingen samt presentera en studie som synliggör yrkesutbildningens betydelse för ungas övergångar från skola till arbetsliv i Malmö.

Forskarseminariet vuxenutbildning och folkbildning

Tid: Fredagar 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Greyhound.
Kontaktperson är Andreas Fejes.

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Seminarier hösten 2022  

Torsdag den 22 september, kl 10:00 -12:00

90-procentsemiarum med Daniel Bladh. Granskare är professor Cecilia Bjursell, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Seminariet är tänkt att genomföras via Zoom. Notera datum och tid!

Fredag 23 september

Daniel Bladh, doktorand vid Linköpings universitet, och Henrik Nordvall, professor vid Linköpings universitet , presenterar och diskuterar kring projektansökan för akademiskt samarbete med Ukraina.

Fredag 7 oktober

Anna Qvarnström och Mirjana Westermark, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner.

Fredag 14 oktober kl 13:00

Disputation Johanna Mufic. Opponent är universitetslektor Andreas Bergh, Örebro Universitet. Notera tiden 13:00! 

Fredag 21 oktober

Anna Angantyr och Mats Tängermark, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner.

Fredag 18 november

Erik Nylander, docent Linköpings universitet, och Henrik Fürst, universitetslektor Stockholms universitet, presenterar sin bok "The Value of Art Education: Cultural Engagements at the Swedish Folk High Schools".

Fredag 2 december

Fredag 16 december

Andreas Lagerlöf och My Olofsson, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner.

Seminarier våren 2023 

Fredag 20 januari

Martina Nordqvist och Frej Westberg, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner

Fredag 3 februari

Nathalie Andersson och Natalia Tomczyk Lövfors, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner

Fredag 17 februari 

Fredag 3 mars 

Fredag 17 mars

Fredag 31 mars 

Fredag 14 april 

Fredag 28 april 

Fredag 12 maj 

Fredag 26 maj 

Fredag 9 juni 

Nordisk konferens om yrkesutbildning Visa/dölj innehåll

NordYrk 2022 konferens
NordYrks konferens 2022 arrangeras av Linköpings universitet skynesher

NordYrk 2022

År 2022 är det LiU som står värdar för den årliga konferensen i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NordYrk.

Information om konferensen hittar du på NordYrks hemsida.

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll