Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bland annat vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Kontakt

Forskning vid PVL

Utbildning

Kvinna undervisar vuxna elever. Läraren har en grå tröja, svart halsduk och rakat hår.

Folkhögskollärare, 60 hp

Är du övertygad om att skolan kan förändra samhället? Utbildningen till folkhögskollärare passar dig som redan har ämneskunskaper och som vill möta och undervisa vuxenstuderande på folkhögskola eller studieförbund.

Kvinna i kockmössa står i ett restaurangkök och tittar in i kameran

Yrkeslärare, 90 hp

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något ämne och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Tre studenter med olika etnicitet sitter och samtalar på en gräsmatta

Adult Learning and Global Change, 60 hp

Kunskap om globalisering kräver inlärningsförmåga i situationer som spänner över stora kulturella och geografiska klyftor. Utbildningen är ett samarbete mellan tre universitet på tre olika kontinenter, vilket gör den unik.

Konferenser

Uppdragsverksamhet

Forskarutbildning

Forskarseminarium

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Forskarseminariet anordnas av den yrkesdidaktiska forskningsmiljön vid PVL

Tid: 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox IBL Campus Valla, Hus D, plan 3. Vi planerar att erbjuda möjlighet att delta på distans, mer information kommer om detta!

Kontaktpersoner är Per Andersson och Åsa Mårtensson.   

Seminarier hösten 2023  

Fredagen den 8 december

Jan Bisgaard, Associated professor, Ph.D., Københavns Professionshøjskole: Education for Sustainable Development and Climate Competencies in VET

Skilled workers hold a key role in transitioning society towards a more sustainable path. Therefor, there is a significant demand for incorporating sustainable development teaching methods into vocational education and training (VET). This project focuses on creating didactic approaches for Education for Sustainable Development (ESD) in VET. The aim is to cultivate technical skills alongside essential soft skills like cooperation and critical thinking—collectively termed as climate competences in both school and work based learning in Danish dual VET.

Forskarseminariet vuxenutbildning och folkbildning

Tid: Fredagar 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Greyhound.
Kontaktperson är Andreas Fejes.

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Seminarier hösten 2023 

Fredag 15 december 

Jonas Forsmark, doktorand vid IBL/PVL, presenterar text för kommentarer och diskussion.

Seminarier våren 2024

Fredag 19 januari

Fredag 2 februari

Fredag 16 februari

Fredag 1 mars

Fredag 15 mars

Fredag 12 april

Fredag 26 april

Fredag 17 maj

Fredag 31 maj

Fredag 14  juni

Relaterat innehåll

Medarbetare

Organisation