Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bland annat vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Kontakt

Forskning vid PVL

Utbildning

Uppdragsverksamhet

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger här: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-utbildning-pedagogik-och-larande

Aktuella uppdragskurser

Att leda vuxenutbildning
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 7,5 hp, del 1 och 2
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp
Yrkesutbildning i utveckling – Fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser
Validering i praktiken 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp
Utbildning för handledare inom APL

Forskarutbildning

Forskarseminarium

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Forskarseminariet anordnas av den yrkesdidaktiska forskningsmiljön vid PVL

Tid: 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox IBL Campus Valla, Hus D, plan 3. Vi planerar att erbjuda möjlighet att delta på distans, mer information kommer om detta!

Kontaktpersoner är Per Andersson och Åsa Mårtensson.  

Seminarier våren 2023 

Fredagen den 10 mars

Biträdande professor Sofia Nyström och biträdande professor Song Ee Ahn
Användningen av högteknologiska simulatorer has ökat inom gymnasial yrkesutbildning men vad innebär användningen av simulation som undervisningsmetod i praktiken? Hur möjliggör simulatorstödd undervisning ett kvalificerat yrkeslärande, och vad händer i undervisningspraktiken när ett nytt tekniskt hjälpmedel införs? Under tre år har vi följt lärare och elever från tre klasser på två olika yrkesutbildningar som på olika sätt har arbetat med simulatorer som stöd för yrkeslärande. På seminariet kommer vi att presentera några av de resultat som vår studie har visat. 

Fredagen den 21 april

PhD Sanna Ryäkkynen, Häme University of Applied Sciences
Interpretations of inclusion in Finnish VET
G.I.V.E - the Governance for inclusive Vocational Excellence project - aims at designing and developing of European Platform of Centres of Excellence devoted to innovate sector for the social inclusion of individuals belonging to disadvantaged groups. Drawing on interview data we examined Finnish VET representatives' (N-59) interpretations of inclusion to support the outcomes of the G.I.V.E-project and to foster Finnish VET stakeholders' shared understanding in implementation of inclusive practices. In this presentation we will share some key findings from our studies.

Forskarseminariet vuxenutbildning och folkbildning

Tid: Fredagar 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Greyhound.
Under perioden 17 november - 3 februari kommer seminarierna att vara på distans via Zoom. För Zoom-länk maila Natalia Tomczyk Lövfors.
Kontaktperson är Andreas Fejes.

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

 

Seminarier våren 2023  

Fredag 3 februari

Nathalie Andersson och Natalia Tomczyk Lövfors, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner

Fredag 17 februari 

Mats Tängermark, doktorand vid IBL/Pedvux, presenterar sin avhandlingsplan

Fredag 3 mars 

Workshop: didaktisk modell för undervisning av lärande för hållbar utveckling. Med Karolina Muhrman, Daniel Bladh och Diana Holmqvist

Fredag 17 mars

Staffan Larsson presenterar text på temat "Studiecirklar i de nordiska länderna", för diskussion och kommentarer.

Fredag 31 mars 

Erik Nylander, docent Linköpings universitet, och Henrik Fürst, universitetslektor Stockholms universitet, presenterar sin bok "The Value of Art Education: Cultural Engagements at the Swedish Folk High Schools"

Fredag 31 mars 

Disputation Filippa Millenberg. Opponent är professor Eva Alerby, Luleå Tekniska universitet. Obs! Notera tiden 13.00 

Fredag 14 april 

Fredag 28 april 

Fredag 12 maj 

Fredag 26 maj 

Fredag 9 juni 

Relaterat innehåll

Medarbetare

Organisation