Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bland annat vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Kontakt

Forskning vid PVL

Skriftserier

Studier av vuxenutbildning och folkbildning

I vår skriftserie Studier av vuxenutbildning och folkbildning (tidigare Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning) publicerar vi rapporter inom detta forskningsområde. Skrifterna finns tillgängliga i vår publikationsdatabas.

Skriftserien Studier av vuxenutbildning och folkbildning (länk till publikationsdatabasen Diva)

Utbildning

Kvinna undervisar vuxna elever. Läraren har en grå tröja, svart halsduk och rakat hår.

Folkhögskollärare, 60 hp

Är du övertygad om att skolan kan förändra samhället? Utbildningen till folkhögskollärare passar dig som redan har ämneskunskaper och som vill möta och undervisa vuxenstuderande på folkhögskola eller studieförbund.

Kvinna i kockmössa står i ett restaurangkök och tittar in i kameran

Yrkeslärare, 90 hp

Det här är lärarutbildningen för dig som har mycket goda yrkeskunskaper inom något ämne och som vill föra dessa kunskaper vidare som lärare i gymnasieskolan eller som pedagog eller utbildare.

Tre studenter med olika etnicitet sitter och samtalar på en gräsmatta

Adult Learning and Global Change, 60 hp

Kunskap om globalisering kräver inlärningsförmåga i situationer som spänner över stora kulturella och geografiska klyftor. Utbildningen är ett samarbete mellan två universitet på olika kontinenter, vilket gör den unik.

Uppdragsverksamhet

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag.

Engagerade kursdeltagare i klassrumsmiljö.

Validering i praktiken, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar med validering av vuxnas kunskap och kompetens. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.

En kvinna skrattar i en klassrumsmiljö.

Att leda vuxenutbildning, 7.5 hp

Den här utbildningen är för dig som är rektor inom kommunal vuxenutbildning och vill fördjupa dig i vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning.

En lärare visar sina studenter hur elektriska kopplingar fungerar.

Yrkesutbildning i utveckling - fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser

Utveckla dina kunskaper om folkhögskolans yrkesutbildning och dess styrning, innehåll, form, bedömning och deltagare. Du får också arbeta med att identifiera områden där din organisation och du som lärare kan utvecklas.

Konferenser

Nyheter

Martina Nordqvist visar en ny lärobok för undersköterskor.

Ny lärobok for blivande undersköterskor

En helt ny sorts lärobok för blivande undersköterskor som vill bidra till djupare insikter om deras framtida yrke. Med bilder och berättelser från verkligheten vill boken bidra till diskussioner och reflektioner.

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering till LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Forskarutbildning

Forskarseminarium

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Forskarseminariet anordnas av den yrkesdidaktiska forskningsmiljön vid PVL

Tid: 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox IBL Campus Valla, Hus D, plan 3. Vi planerar att erbjuda möjlighet att delta på distans, mer information kommer om detta!

Inga seminarier är inplanerade.

Kontaktpersoner är Per Andersson och Sofia Nyström.

 

 

 

Forskarseminariet vuxenutbildning och folkbildning

Tid: Fredagar 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox.
Kontaktperson är Andreas Fejes.

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Seminarier hösten 2024

Fredag 23 augusti 
Om vuxenutbildning och vuxnas studier - Diskussion om hur vi kan uppdatera boken med samma titel som seminariet.

Fredag 6 september

Dimitrios Papadopoulos, universitetsadjunkt på Göteborgs universitet presenterar sin forskning om individualiserings processer inom sfi-utbildningen.

Fredag 20 september

Ulf Alsterlund doktorand vid IBL/Pedvux, presenterar sin avhandlingsplan.

Fredag 4 oktober

Fredag 18 oktober

Fredag 15 november 

Fredag 29 november 

Hugo-Henrik Hachem, Post doc, IDA, Linköping University, presents research project: "Where is the reflexive 'I' in the Elements of AI".

Fredag 13 december 

Relaterat innehåll

Medarbetare

Organisation