Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)

Vi lyfter fram det livslånga lärandet, med särskilt fokus på vuxnas lärande i vuxenutbildning, folkbildning och yrkesutbildning. 

Här finns både en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. Vi har också en yrkesdidaktisk inriktning som omfattar såväl ungdomars som vuxnas lärande i yrkesutbildning, och här utbildar vi yrkeslärare. Mimer, ett nationellt nätverk och program för folkbildningsforskning har också sitt säte vid avdelningen.

En internationell prägel innebär att vi har omfattande samarbete med olika delar av världen, bland annat i magisterprogrammet Adult Learning and Global Change, som genomförs i samverkan mellan fyra universitet på fyra kontinenter.

Inom avdelningen drivs även Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning, redaktionsarbetet för den europeiska vuxenpedagogiska forskningstidskriften RELA, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, och för den nordiska forskningstidskriften om yrkesutbildning NJVET, Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Tillsammans med den arbetslivspedagogiska forskning som bedrivs inom Avdelningen för pedagogik och sociologi är forskningen om vuxnas lärande vid IBL ledande i Sverige och framstående även internationellt. Internationell forskningssamverkan drivs bland annat med University of Technology i Sydney, University of Western Cape, Kapstaden, University of British Columbia, Vancouver, University of Stirling, Stirling.

Grundutbildning

Inom avdelningen bedrivs omfattande grundutbildning. Dels finns folkhögskollärarprogrammet (F-programmet), som Linköpings universitet är ensamt om att kunna erbjuda i Sverige, och Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns fristående kurser för den som vill utveckla sin kunskap om vuxnas lärande i bl a vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. En annan unik utbildning är the Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning vid PVL Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Uppdragsverksamhet Visa/dölj innehåll

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Didacticum.

Information om uppdragskurserna ligger här: https://liu.se/artikel/uppdragsutbildning-utbildning-pedagogik-och-larande

Aktuella uppdragskurser

Att leda vuxenutbildning
Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad 7,5 hp, del 1 och 2
Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp
Yrkesutbildning i utveckling – Fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser
Validering i praktiken 7,5 hp

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning
Didaktik för yrkeshögskolan
Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organisation i förändring, 7,5 hp
Utbildning för handledare inom APL

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Forskarseminarium Visa/dölj innehåll

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Forskarseminariet anordnas av den yrkesdidaktiska forskningsmiljön vid PVL

Tid: 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Blackbox IBL Campus Valla, Hus D, plan 3. Vi planerar att erbjuda möjlighet att delta på distans, mer information kommer om detta!

Kontaktpersoner är Per Andersson och Sofia Nyström.  

Fredagen den 10 juni

Universitetslektor Eva Klope och professor Maria Hedlin, Linnéuniversitetet ”Första praktiken var en chock!”: Vård- och omsorgselever om sexuella
trakasserier från patienter och omsorgstagare". Detta seminarium baseras på ett pågående forskningsprojekt finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) där vi undersöker elever på vård- och omsorgsprogrammets uppfattningar om sexuella trakasserier från vård- och omsorgstagare samt vilken roll yrkesutbildning kan spela i dessa uppfattningar.

Forskarseminariet vuxenutbildning och folkbildning

Tid: Fredagar 10:15–12:00. Vi bjuder på smörgås från kl. 10:00.
Plats: Konferensrum Greyhound.
Kontaktperson är Andreas Fejes.

Sidan uppdateras löpande med information om kommande seminarier.

Seminarier våren 2022    

Fredag 22 april 

Samtal om: Hur fyller vi in en etikansökan?

Fredag 6 maj

Hyunok Ryu, doktorand vid UBC i Kanada, presenterar sin forskning: Reaching Wide and Deep: Public Pedagogy of Death and Dying in Canada

Fredag 13 maj, kl. 13.00-15.00

90-procentsseminarium Maria Arriaza Hult. Granskare är docent Ola Lindberg, Umeå universitet. Notera tiden 13:00-15:00!

Fredag 20 maj

Jonas Forsmark, licentiand på IBL/Pedvux presenterar forskningsresultat för samtal och feedback

Tisdag 31 maj, kl 10.00-12.00

90-procentsseminarium Filippa Millenberg. Granskare är Inger Berndtsson vid Göteborgs universitet. Notera datum och tid!

Fredag 3 juni, kl. 13.00-15.00

Disputation Diana Holmqvist. Opponent är professor Gun-Britt Wärvik, Göteborgs Universitet. Notera tiden 13:00-15:00!

Fredag 17 juni

Seminarier hösten 2022 

Fredag 26 augusti

Fredag 9 september

Andreas Ruschkowski och Jenny Viklund, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner

Fredag 23 september

Fredag 7 oktober

Anna Qvarnström och Mirjana Westermark, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner

Fredag 21 oktober

Anna Angantyr och Mats Tängermark, doktorander vid IBL/Pedvux, presenterar sina avhandlingsplaner

Fredag 18 november

Fredag 2 december

Fredag 16 december

Nordisk konferens om yrkesutbildning Visa/dölj innehåll

NordYrk 2022 konferens
NordYrks konferens 2022 arrangeras av Linköpings universitet skynesher

NordYrk 2022

År 2022 är det LiU som står värdar för den årliga konferensen i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NordYrk.

Information om konferensen hittar du på NordYrks hemsida.

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll