Presentation

Min forskning handlar om att hitta modeller och metoder för att planera och styra järnväg och kollektivtrafik. Modellerna används till exempel för att fatta beslut om strategiska investeringar, taktiska scheman och operativ planering. Optimering och simulering är typiska metodansatser.

Mycket av min forskning är finansierad av Trafikverket genom branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och sker i nära samarbete med andra KAJT-partner, särskilt Research Institutes of Sweden (RISE) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Internationellt samarbetar jag genom bland annat genom EU-projektet Europe’s Rail och föreningen International Association of Railway Operations Research (IAROR). Jag är koordinator för området Trafikplanering och trafikstyrning inom Trafikverkets strategiska satsning på excellens inom järnvägsforskningen.
 
Jag undervisar inom grundläggande trafikplanering och avancerad planering inom järnväg- och kollektivtrafikområdet. Jag är examinator för kurserna Trafikens infrastruktur (TNK061) och Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik (TNK098). Jag handleder och examinerar examensarbeten på kandidat- och masternivå.

Privat är jag en passionerad resenär som gillar att åka tåg, buss, båt, spårvagn och andra trafikslag i olika länder. Finns på Twitter som @andpe41.
 

Publikationer

2023

2021

Jag samarbetar inom branschprogrammet KAJT

Relaterat Innehåll