Fotografi av Anders Peterson

Anders Peterson

Biträdande professor, Enhetschef

Forskar, undervisar och handleder doktorander inom planering och styrning av järnväg och kollektivtrafik. Docent i Infrainformatik.

Presentation

Min forskning handlar om att hitta modeller och metoder för att planera och styra järnväg och kollektivtrafik. Modellerna används till exempel för att fatta beslut om strategiska investeringar, taktiska scheman och operativ planering. Optimering och simulering är typiska metodansatser.

Mycket av min forskning är finansierad av Trafikverket genom branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och sker i nära samarbete med andra KAJT-partner, särskilt Research Institutes of Sweden (RISE) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Internationellt samarbetar jag genom bland annat genom EU-projektet Europe’s Rail och föreningen International Association of Railway Operations Research (IAROR). Jag är koordinator för området Trafikplanering och trafikstyrning inom Trafikverkets strategiska satsning på excellens inom järnvägsforskningen.
 
Jag undervisar inom grundläggande trafikplanering och avancerad planering inom järnväg- och kollektivtrafikområdet. Jag är examinator för kurserna Trafikens infrastruktur (TNK061) och Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik (TNK098). Jag handleder och examinerar examensarbeten på kandidat- och masternivå.

Privat är jag en passionerad resenär som gillar att åka tåg, buss, båt, spårvagn och andra trafikslag i olika länder. Finns på Twitter som @andpe41.
 

Publikationer

2023

Emma Andersson, Anders Peterson (2023) Increasing robustness at single-track lines using the indicator robustness in passing pointss
William Erlandson, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) Meta-Heuristic for inserting a robust train path in a non-cyclic timetable Transportation planning and technology (Print), Vol. 46, s. 842-863 Vidare till DOI
Liyun Yu, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) A MILP Model for Rescheduling Freight Trains under an Unexpected Marshalling-Yard Closure Book of Abstracts, s. 68-68
Liyun Yu, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) A MILP model for rescheduling freight trains under an unexpected marshalling-yard closure

2022

Therese Lindberg, Fredrik Johansson, Anders Peterson (2022) An integer optimization model for allocation of bus lines to the stops of a bus terminal

Jag samarbetar inom branschprogrammet KAJT

Relaterat Innehåll