Järnväg och kollektivtrafik

Pendeltåg och buss i kollektivtrafik

Vi utvecklar beräkningsverktyg för en bra planering av järnvägstrafik och kollektivtrafik. Verktygen kan användas för att utvärdera system och fatta bättre beslut. 

Ett bra transportsystem är avgörande för att kunna ta sig till arbete, skola, samhällsservice och vård, och nödvändigt för att kunna transportera gods. Järnväg och kollektivtrafik är energieffektivt, miljövänligt, snabbt, säkert och tryggt. Det finns en stark trend i samhället att utöka och utveckla dessa system.

Forskargruppen för järnväg och kollektivtrafik är intresserad av att utveckla modeller och metoder, som beskriver trafiken och kan användas som beslutsstöd av infrastrukturhållare och operatörer. På en strategisk nivå är vi intresserade av att utvärdera de effekter som förändringar i infrastrukturen ger upphov till. På en taktisk nivå studerar vi tidtabeller och scheman, och på en operativ nivå hur planeringen kan justeras strax före eller i samband med genomförandet.

De flesta av våra metoder hör hemma inom det akademiska området operationsanalys, och vi använder särskilt optimering, simulering och statistik. Ett mål är ofta formulerat som att tjäna tid, kostnad, kapacitet, energi, stabilitet eller robusthet.

Vi forskar ofta tillsammans med avnämare och finansiärer från industri och samhälle. Forskargruppen för järnväg och kollektivtrafik är med i det nationella branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) och Trafikverkets Excellensområden för världsledande järnvägsexpertis, där vi leder område 7 Trafikplanering och styrning, och deltar i område 9 Kapacitet och punktlighet. Några av våra forskarpartner är RISE – Research Institutes of SwedenStatens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikverket

Gruppen består av ett tiotal forskare, varav hälften är doktorander i forskarutbildningsämnet infrainformatik.

Jobba med oss

Var med och forska fram bättre järnväg

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Vi är alltid intresserade av samarbeten med olika aktörer inom branschen. Vi har också flera förslag på exjobb och projektuppgifter inom området järnväg och kollektivtrafik. Hör av dig så berättar vi mer!

Forskningsledare

Forskare

KTS