Stress – en riskfaktor för diabetes och hjärtkärlsjukdom?

Dagens samhälle är präglat av ett stort informationsflöde, en konstant möjlighet till sociala interaktioner och i många fall en allt mer diffus gräns mellan jobb och fritid.

Detta leder till kronisk stress och rapporter om ökad förekomst av stressrelaterad sjukdom duggar tätt. När kroppen är stressad aktiveras stressystemet som ökar mängden av stresshormonet kortisol. Kortisol lagras in i hårstrån. Mängden kortisol i ett hårstrå speglar alltså hur stressad en person varit sista tiden. Målet med min forskning är att undersöka hur sådan stress påverkar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdom, samt om det påverkar hur behandlingen för dessa sjukdomar fungerar. I ett annat projekt ansvarar jag för utveckling och utvärdering av ett e-hälsoverktyg för behandling av diabetes typ 2 i primärvården. Detta är ett nationellt samarbetsprojekt med Region Jönköping, Region Östergötland och Region Uppsala. Målet med projektet är att utveckla ett verktyg som hjälper patienter med diabetes typ 2 att ta kontroll över sin sjukdom genom förbättrad livsstil och därmed minska risken för följdsjukdomar.

Om mig

CV

  • ST-läkare i allmänmedicin (2018-)
  • AT-läkare (2015-2018)
  • Medicine Doktorsexamen, Umeå Universitet 2015
  • Läkarexamen, Umeå Universitet 2013

Undervisning

  • Läkarprogrammet, Linköpings Universitet

Nätverk

  • Ledamot i det Vetenskapliga Rådet för Svensk Förening för Allmänmedicin

Publikationer

2022

2021

2020

Organisation