Andreas Stomby

Adjungerad universitetslektor, Docent

Jag forskar om hur stress påverkar kroppen med fokus på diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Jag driver också projekt med målet att förbättra diabetesvården genom att använda digitala verktyg, så kallad e-hälsa.

Stress – en riskfaktor för diabetes och hjärtkärlsjukdom?

Dagens samhälle är präglat av ett stort informationsflöde, en konstant möjlighet till sociala interaktioner och i många fall en allt mer diffus gräns mellan jobb och fritid.

Detta leder till kronisk stress och rapporter om ökad förekomst av stressrelaterad sjukdom duggar tätt. När kroppen är stressad aktiveras stressystemet som ökar mängden av stresshormonet kortisol. Kortisol lagras in i hårstrån. Mängden kortisol i ett hårstrå speglar alltså hur stressad en person varit sista tiden. Målet med min forskning är att undersöka hur sådan stress påverkar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdom, samt om det påverkar hur behandlingen för dessa sjukdomar fungerar. I ett annat projekt ansvarar jag för utveckling och utvärdering av ett e-hälsoverktyg för behandling av diabetes typ 2 i primärvården. Detta är ett nationellt samarbetsprojekt med Region Jönköping, Region Östergötland och Region Uppsala. Målet med projektet är att utveckla ett verktyg som hjälper patienter med diabetes typ 2 att ta kontroll över sin sjukdom genom förbättrad livsstil och därmed minska risken för följdsjukdomar.

Om mig

CV

  • ST-läkare i allmänmedicin (2018-)
  • AT-läkare (2015-2018)
  • Medicine Doktorsexamen, Umeå Universitet 2015
  • Läkarexamen, Umeå Universitet 2013

Undervisning

  • Läkarprogrammet, Linköpings Universitet

Nätverk

  • Ledamot i det Vetenskapliga Rådet för Svensk Förening för Allmänmedicin

Publikationer

2023

Frida Jarl, Anna Davelid, Katarina Hedin, Andreas Stomby, Christina Petersson (2023) Overcoming the struggle of living with type 2 diabetes - diabetes specialist nurses and patients perspectives on digital interventions BMC Health Services Research, Vol. 23, Artikel 313 Vidare till DOI

2022

Mikaela Roginski, Dimitra Sifaki-Pistolla, Andreas Stomby, Georgia Velivasaki, Tomas Faresjö, Christos Lionis, Åshild Olsen Faresjö (2022) Paradoxes of breast cancer incidence and mortality in two corners of Europe BMC Cancer, Vol. 22, Artikel 1123 Vidare till DOI
Anna Rosen, Julia Otten, Andreas Stomby, Simon Vallin, Patrik Wennberg, Mattias Brunstrom (2022) Oral glucose tolerance testing as a complement to fasting plasma glucose in screening for type 2 diabetes: population-based cross-sectional analyses of 146 000 health examinations in Vasterbotten, Sweden BMJ Open, Vol. 12, Artikel e062172 Vidare till DOI
Andreas Stomby, Susanna Strömberg, Elvar Theodorsson, Åshild Olsen Faresjö, Mike Jones, Tomas Faresjö (2022) Standard Modifiable Cardiovascular Risk Factors Mediate the Association Between Elevated Hair Cortisol Concentrations and Coronary Artery Disease Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 8, Artikel 765000 Vidare till DOI

2021

Jenny Huynh, Neshro Barmano, Jan-Erik Karlsson, Andreas Stomby (2021) Sex and age differences in the incidence of acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic in a Swedish health-care region without lockdown: a retrospective cohort study Lancet Healthy Longevity, Vol. 2, s. E283-E289 Vidare till DOI

Organisation