Fotografi av Anette Starborg

Anette Starborg

Administratör

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Administrativt stöd på Avdelningen för Pedagogik och Didaktik (PEDI)
  • Programsamordnare för Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen
  • Kursadministratör inom lärarutbildningen
  • Tentamensadministration
  • Lokalbokning i TimeEdit
  • Administration i lärplattformen Lisam
  • Administration i Ladok