Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI)

I fokus för avdelningens forskning och utbildning står lärares arbete och elevers lärande. För att öka kunskaperna om skola, utbildning och lärande studerar vi en rad olika frågor av utbildningsvetenskaplig och didaktisk karaktär. Kunskaperna för vi med oss till utbildningen av förskollärare, grundlärare, ämneslärare, specialpedagoger och speciallärare. Vi samverkar med kommuner, enskilda skolor och skolområden; utför uppdrag för olika myndigheter, och deltar i projekt för internationalisering av forskning och högre utbildning. 

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningarVisa/dölj innehåll

Utbildningsprogram

Fristående kurser

MedarbetareVisa/dölj innehåll