Fotografi av Anna Anund

Anna Anund

Fokus i min forskning är trafiksäkerhet, i synnerhet människan i transportsystemet. Förartrötthet och vad som orsakar det och vad man kan göra för att minska risk för olyckor med anledning av förartrötthet är av extra intresse för mig.

Docent i Trafikmedicin

Jag är docent i Trafikmedicin och är till vardags anställd på Statens Väg och transportforskningsinstitut som forskningschef inom området Human Factor.

Ett säkert och hållbart nyttjande av transportsystemen har stor betydelse för människan såväl i syfte att säkra att ingen dör eller skadas svårt i samband med resor, men även för att säkra en god mobilitet och ett hållbart resande. En stor del av den forskning som vi bedriver är finansierat av EU och där frågor som handlar självkörande fordon och hur fordon och system i framtiden ska utvecklas och anpassas för att vara till nytta för människan ingår.

Om mig

CV

  • Docent vid Linköpings Universitet 2013
  • Disputerad vid Karolinska Institutet 2009
  • Fil. kand. i Statistik vid Linköpings Universitet 1988

Nätverk

  • Coordinator of ADAS&ME, an EU Horizon 2020 project
  • Board of Drive Sweden
  • Mistra SAMS

Publikationer

2023

Anna Anund, Sonja Forward, Anna Sjors Dahlman (2023) Seat belt usage in buses-An observation study of usage and travellers perspectives Accident Analysis and Prevention, Vol. 190, Artikel 107138 Vidare till DOI

2022

Alexander G. Mirnig, Magdalena Gärtner, Peter Fröhlich, Vivien Wallner, Anna Sjörs Dahlman, Anna Anund, Petr Pokorny, Marjan Hagenzieker, Torkel Bjornskau, Ole Aasvik, Cansu Demir, Jakub Sypniewski (2022) External communication of automated shuttles: Results, experiences, and lessons learned from three European long-term research projects Frontiers in Robotics and AI, Vol. 9, Artikel 949135 Vidare till DOI
Anna Sjörs Dahlman, Anna Anund (2022) Seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among public transport workers in Sweden Journal of Transport and Health, Vol. 27, Artikel 101508 Vidare till DOI
Anna Anund, Jonas Ihlstrom (2022) Threats and violence towards urban bus drivers in Sweden: Drivers experiences and general recommendations to prevent violence and threats Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 72, s. 1279-1287 Vidare till DOI
Christer Ahlström, Wessel van Leeuwen, Stas Krupenia, Herman Jansson, Svitlana Finer, Anna Anund, Goran Kecklund (2022) Real-Time Adaptation of Driving Time and Rest Periods in Automated Long-Haul Trucking: Development of a System Based on Biomathematical Modelling, Fatigue and Relaxation Monitoring IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print), Vol. 23, s. 4758-4766 Vidare till DOI

Organisation