Presentation

Jag är biokemist och har specialiserat mig på att använda bananflugan som modellorganism för att studera hur proteiner kan ge upphov till sjukdomar.

I min forskning studerar jag två olika proteiner, A-betapeptiden som är kopplad till Alzheimers sjukdom och lysozym som är kopplat till lysozym-amyloidos. Målet är att kartlägga bakomliggande orsaker till sjukdomar som orsakas av att proteiner ansamlas i abnorma mängder i olika vävnader i kroppen.

För mer information, vänligen se rubriken "Forskning" längre ned på sidan, alternativt min engelskspråkiga sida.

Publikationer

2021

2020

2016

Nyheter