Fotografi av Ann-Christin Brorsson

Ann-Christin Brorsson

Biträdande professor

Presentation

Jag är biokemist och har specialiserat mig på att använda bananflugan som modellorganism för att studera hur proteiner kan ge upphov till sjukdomar.

I min forskning studerar jag två olika proteiner, A-betapeptiden som är kopplad till Alzheimers sjukdom och lysozym som är kopplat till lysozym-amyloidos. Målet är att kartlägga bakomliggande orsaker till sjukdomar som orsakas av att proteiner ansamlas i abnorma mängder i olika vävnader i kroppen.

För mer information, vänligen se rubriken "Forskning" längre ned på sidan, alternativt min engelskspråkiga sida.

Publikationer

2021

Greta Elovsson, Liza Bergkvist, Ann-Christin Brorsson (2021) Exploring A beta Proteotoxicity and Therapeutic Candidates Using Drosophila melanogaster International Journal of Molecular Sciences, Vol. 22, Artikel 10448 Vidare till DOI
Linnea Sandin, Simon Sjödin, Ann-Christin Brorsson, Katarina Kågedal, Livia Civitelli (2021) The Luminescent Conjugated Oligothiophene h-FTAA Attenuates the Toxicity of Different A beta Species Biochemistry, Vol. 60, s. 2773-2780 Vidare till DOI

2020

Liza Bergkvist, Daniel R. Richards, Ana Bernardo-Gancedo, Janet R. Kumita, Peter Nilsson, Ann-Christin Brorsson (2020) Serum amyloid P component promotes formation of distinct aggregated lysozyme morphologies and reduces toxicity in Drosophila flies expressing F57I lysozyme PLOS ONE, Vol. 15, Artikel e0227227 Vidare till DOI
Liza Bergkvist, Zhen Du, Greta Elovsson, Hanna Appelqvist, Laura S. Itzhaki, Janet R. Kumita, Katarina Kågedal, Ann-Christin Brorsson (2020) Mapping pathogenic processes contributing to neurodegeneration in Drosophila models of Alzheimers disease FEBS Open Bio, Vol. 10, s. 338-350 Vidare till DOI

2016

Linnea Sandin, Liza Bergkvist, Sangeeta Nath, Claudia Kielkopf, Camilla Janefjord, Linda Helmfors, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Hongyun Li, Camilla Nilsberth, Brett Garner, Ann-Christin Brorsson, Katarina Kågedal (2016) Beneficial effects of increased lysozyme levels in Alzheimer's disease modelled in Drosophila melanogaster The FEBS Journal, Vol. 283, s. 3508-3522 Vidare till DOI

Nyheter