Administrativ samordning 

Jag arbetar med avdelningsadministration på Avdelning LEN vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Avdelningsadministration

Mina arbetsuppgifter är bl a diverse inköp, administration av LiU:s sociala samarbetsyta LISAM, dörr- och korridorskyltar, introduktion av nyanställda, trivselförhöjande åtgärder, utlåning av viss teknik, administration av telefoner och datorer, telefonanknytningar och LiU-id:n, diverse blanketter.

Kursadministration

Jag administrerar diverse kurser och program inom Förskola, Grundlärare med inriktning mot fritidshem och Grundlärare F-3 etc och ansvarar för alla våra decentraliserade utbildningar med dess lokal Campus.  

Interna uppdrag och nätverk

Nätverk

Internt

  • Verksamhetsstödet, VS, inom IBL
  • VS-gruppen för utbildningsadministration
  • VS-gruppen i Norrköping

Externt

  • Campus Västervik, Campus Vimmerby, Campus Hultsfred, Campus Nyköping, Campus Katrineholm, Campus Motala & Campus Ronneby

Övrigt

  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första hjälpen (FH), senast i april, 2015.
  • Ordförande i Kulturföreningen vid Campus Norrköping fr.o.m. 2011.
  • Kassör i Kulturföreningen vid Campus Norrköping under året 2010/2011.

Jag arbetar med administration inom denna verksamhet

Relaterat innehåll