Administrativ samordning 

Jag arbetar med avdelningsadministration på Avdelning LEN vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Avdelningsadministration

Mina arbetsuppgifter handlar om kontering av leverantörsfakturor, inköp, resultatrapportering av betyg, administration av LiU:s sociala samarbetsyta och kursdatabasen.

Dörrskyltar, parkeringstillstånd, introduktion av nyanställda, trivselförhöjande åtgärder, iPad- och pennkamerautlåning, telefoner och anknytningar, diverse blanketter och distribution av t.ex. ekonomiska rapporter för forskningsprojekt, bokförråd, storskalig konferensverksamhet som ”Fritidshemsbiennalen", är andra exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter för mig.

Kursadministration

Jag administrerar dessutom fristående kurser, kurspaket, uppdrag, "förskollärar- och lärarlyft" det vill säga "Skolverkskurser". I kursadministration ingår bl.a. arbete med kursplaner i kursdatabasen och reservantagning i "Nytt Antagningssystem" (NyA). Studieadministrativ hantering såsom resultatrapportering i Nationellt datasystem (LADOK), slutstation för betygsregistrering. Elektroniskt utskick av "Välkomstbrev" etc i samband med antagning. Kontakter med studenter kring anmälan, antagning, registrering, LiU-id, LiU-kort etc. Info till hemsidor i samarbete med webbredaktören och den/de kursansvariga.

Interna uppdrag och nätverk Visa/dölj innehåll

Nätverk

Internt

  • Gruppen för avdelningsadministration, VS/ISV 
  • Gruppen för utbildningsadministration, VS/ISV
  • Samordnare/administratörer, VS/ISV

Externt

Övrigt

  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första hjälpen (FH), senast i april, 2015.
  • Ordförande i Kulturföreningen vid Campus Norrköping fr.o.m. 2011.
  • Kassör i Kulturföreningen vid Campus Norrköping under året 2010/2011.

Jag arbetar med administration inom denna verksamhet Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll