Fotografi av Anneli Carlbring

Anneli Carlbring

Samordnare

Service, samverkan, kommunikation/dialog, utveckling och respekt är värdebegrepp som jag och mina kollegor inom verksamhetsstöd har som signum. Mina dagar är fyllda med varierande och spännande arbetsuppgifter. 

Administrativ samordning 

Jag arbetar med avdelningsadministration på Avdelning LEN vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Avdelningsadministration

Mina arbetsuppgifter är bl a diverse inköp, administration av LiU:s sociala samarbetsyta LISAM, dörr- och korridorskyltar, introduktion av nyanställda, trivselförhöjande åtgärder, utlåning av viss teknik, administration av telefoner och datorer, telefonanknytningar och LiU-id:n, diverse blanketter.

Kursadministration

Jag administrerar diverse kurser och program inom Förskola, Grundlärare med inriktning mot fritidshem och Grundlärare F-3 etc och ansvarar för alla våra decentraliserade utbildningar med dess lokal Campus.  

Interna uppdrag och nätverk

Nätverk

Internt

  • Verksamhetsstödet, VS, inom IBL
  • VS-gruppen för utbildningsadministration
  • VS-gruppen i Norrköping

Externt

  • Campus Västervik, Campus Vimmerby, Campus Hultsfred, Campus Nyköping, Campus Katrineholm, Campus Motala & Campus Ronneby

Övrigt

  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första hjälpen (FH), senast i april, 2015.
  • Ordförande i Kulturföreningen vid Campus Norrköping fr.o.m. 2011.
  • Kassör i Kulturföreningen vid Campus Norrköping under året 2010/2011.

Jag arbetar med administration inom denna verksamhet

Relaterat innehåll