Anna Lång

Administratör

Arbetsuppgifter:

  • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL)
  • Programadministratör för folkhögskollärare och yrkeslärare, samt mastersprogrammet för yrkeslärare och det internationella mastersprogrammet Adult Learning and Global Change
  • Administrerar även fristående kurser inom avdelningen

Organisation