Uttryck av makrofagmarkörer i tumörceller – ett resultat av cellfusion?

Syftet med projektet är att studera cellfusionprocesser, studera förekomsten av cellfusion och dess kliniska betydelse.

Utveckling av cancer är en avancerad biologisk process, med en rad cellulära förändringar från normal cell till cancer cell; premalign fenotyp till malign fenotyp. Cancerceller erhåller egenskap att lämna den ursprungliga vävnaden för att bege sig till annan vävnad och orsaka en tillväxt av tumören, metastas, där.

Man säger att tumörcellen har metastaserande förmåga. En förklaring till att den erhåller den här egenskapen kan vara att den smälter samman med makrofager som finns i tumörvävnaden. Makrofagers egenskap att sprida sig längs blod- och lymfkärl och ta sig ut i vävnader överförs då till, och utnyttjas av, tumörcellen.

Man har visat att hög koncentration av makrofager, så kallade Tumor Associated Macrophages TAMs, är förknippat med sämre prognos vid bröstcancer, prostatacancer, ovarialcancer och cervixcancer och metastaserande förmåga hos tumörcellerna.

Publikationer

2020

2019

2018