Fotografi av Annelie Lindström

Annelie Lindström

Universitetslektor

Forskarutbildningsstudierektor, FUS

Uttryck av makrofagmarkörer i tumörceller – ett resultat av cellfusion?

Syftet med projektet är att studera cellfusionprocesser, studera förekomsten av cellfusion och dess kliniska betydelse.

Utveckling av cancer är en avancerad biologisk process, med en rad cellulära förändringar från normal cell till cancer cell; premalign fenotyp till malign fenotyp. Cancerceller erhåller egenskap att lämna den ursprungliga vävnaden för att bege sig till annan vävnad och orsaka en tillväxt av tumören, metastas, där.

Man säger att tumörcellen har metastaserande förmåga. En förklaring till att den erhåller den här egenskapen kan vara att den smälter samman med makrofager som finns i tumörvävnaden. Makrofagers egenskap att sprida sig längs blod- och lymfkärl och ta sig ut i vävnader överförs då till, och utnyttjas av, tumörcellen.

Man har visat att hög koncentration av makrofager, så kallade Tumor Associated Macrophages TAMs, är förknippat med sämre prognos vid bröstcancer, prostatacancer, ovarialcancer och cervixcancer och metastaserande förmåga hos tumörcellerna.

Publikationer

2023

Husam Oda, Elham Hedayati, Annelie Lindström, Ivan Shabo (2023) GATA-3 expression in breast cancer is related to intratumoral M2 macrophage infiltration and tumor differentiation PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0283003 Vidare till DOI

2020

Ivan Shabo, Joar Svanvik, Annelie Lindström, Tanguy Lechertier, Sara Trabulo, James Hulit, Tim Sparey, John Pawelek (2020) Roles of cell fusion, hybridization and polyploid cell formation in cancer metastasis World Journal of Clinical Oncology, Vol. 11 Vidare till DOI

2019

Stina Garvin, Eva Vikhe Patil, Lars-Gunnar Arnesson, Husam Oda, Elham Hedayati, Annelie Lindström, Ivan Shabo (2019) Differences in intra-tumoral macrophage infiltration and radiotherapy response among intrinsic subtypes in pT1-T2 breast cancers treated with breast-conserving surgery Virchows Archiv, Vol. 475, s. 151-162 Vidare till DOI