Presentation

Jag är koordinator för undervisning vid Linköpings universitetsbibliotek. Det innebär att jag ansvarar för samordning och utveckling inom detta område, tillsammans med bibliotekets engagerade och duktiga undervisare.

Min arbetsplats finns på Vallabiblioteket. Jag är del av universitetsbibliotekets team för undervisning som riktar sig till Tekniska fakultetens studenter. Inom undervisningsteamet ansvarar vi gemensamt för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information, samt referenshantering och antiplagiering.

Vårt mål är att utrusta varje student vid Tekniska fakulteten med verktyg för gedigen informationssökning och källvärdering för att klara av studier och framtida yrkesliv.

Jag är även samordnare för studentmedarbetare på universitetsbiblioteket och ansvarig för de studentmedarbetare som jobbar på Vallabiblioteket.

Kontakta mig:
• När du som lärare vid LiU vill veta hur bibliotekets undervisare på olika sätt kan stötta dig och dina lärarkollegor i att stärka studenters informationskompetens samt förmåga att undvika plagiering.

• Om du som student vid LiU eller vid en biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning vill veta mer om arbetet som studentmedarbetare på Linköpings universitetsbibliotek.

Välkommen att höra av dig!