Fotografi av Anna Karin Malmborg

Anna Karin Malmborg

Avdelningschef, Bibliotekarie

Avdelningschef för Publiceringens infrastruktur

Som avdelningschef ansvarar jag för medarbetarna på avdelningen Publiceringens infrastruktur.

Avdelningen arbetar med bibliotekets systemtekniska miljö och forskningsstöd. Detta omfattar bland annat publiceringsverksamhet och spridning av forskningspublikationer.

PI tillhandahåller bland annat bibliotekets söktjänst (UniSearch) och publiceringsplattformen DiVA. Förlaget Linköping University Electronic Press (LiU E-press) ingår också i avdelningens ansvarsområde. PI ansvarar för förlagets webbplats.

Utöver detta samordnar avdelningen bibliotekets arbete med katalogisering och metadata, bibliometri samt digitala verktyg och metoder.