Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS)

Vi utbildar och forskar i medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk samt ämnesdidaktik. Våra ämnen möts i intresset för kommunikation, berättelser, medier, texter och språkanvändning - i kulturella, samhälleliga och pedagogiska sammanhang.

Inom litteraturvetenskap studeras litteratur och dess relation till plats och skrivande, ekokritik, mediehistoria och -arkeologi, samt essäistik. Inom didaktik forskas om svenskämnet, dess historia, litteratur och lärande, samt skrivandets didaktik. I svenska som andraspråk undersöks flerspråkighet, uttalsundervisning samt interaktion i vårdinriktad andraspråksutbildning. I svenska språket forskas om elevers skrivprocesser samt skriftlig och muntlig kommunikation. Inom medie- och kommunikationsvetenskap står mediers plats i offentligheten i fokus. 

Utbildning ges inom grund- och ämneslärarprogrammen samt kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier, samt genom ett stort antal fristående kurser. Vi utbildar framtidens svensklärare, skribenter, redaktörer, språkvårdare, kommunikatörer och litteraturvetare.

Vi samarbetar med andra avdelningar inom institutionen för att bedriva utbildning och har även samarbeten inom forskning, dels genom vår forskningsmiljö Pedagogiskt arbete, dels genom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Språk och kultur.

Därutöver samverkar vi med det omgivande samhället bland annat genom uppdragsutbildningar, fortbildning och fortbildningsdagar för lärare inom regionen och nationellt. 

Forskning och forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljöer och seminarieserier

Utbildning Visa/dölj innehåll

Aktuellt Visa/dölj innehåll

Nyheter

Kalender Visa/dölj innehåll

23 september 2022

Den gåtfulla Rökstenen - en utställning

23 september 2022 kl. 08.00 - 05 januari 2023 kl. 17.00 Campus Norrköpings bibliotek, Bredgatan 33, Norrköping.

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll