Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS)

Vi utbildar och forskar i medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap samt ämnesdidaktik. Våra ämnen möts i intresset för kommunikation, berättelser, medier, texter och språkanvändning - i kulturella, samhälleliga och pedagogiska sammanhang.

Inom litteraturvetenskap studeras litteratur och dess relation till plats och skrivande, ekokritik, mediehistoria och -arkeologi, samt essäistik. Inom didaktik forskas om svenskämnet, dess historia, litteratur och lärande, samt skrivandets didaktik. I svenska språket forskas om elevers skrivprocesser samt skriftlig och muntlig kommunikation. Inom medie- och kommunikationsvetenskap står mediers plats i offentligheten i fokus. 

Utbildning ges inom grund- och ämneslärarprogrammen samt kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier, samt genom ett stort antal fristående kurser. Vi utbildar framtidens svensklärare, skribenter, redaktörer, språkvårdare, kommunikatörer och litteraturvetare.

Vi samarbetar med andra avdelningar inom institutionen för att bedriva utbildning och har även samarbeten inom forskning, dels genom vår forskningsmiljö Pedagogiskt arbete, dels genom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Språk och kultur.

Därutöver samverkar vi med det omgivande samhället bland annat genom uppdragsutbildningar, fortbildning och fortbildningsdagar för lärare inom regionen och nationellt. 

Forskning och forskarutbildning

Utbildning

Aktuellt

Nyheter

Kontakta oss

Organisation