Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS)

Vi utbildar och forskar i medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk samt ämnesdidaktik. Våra ämnen möts i intresset för kommunikation, berättelser, medier, texter och språkanvändning - i kulturella, samhälleliga och pedagogiska sammanhang.

Inom litteraturvetenskap studeras litteratur och dess relation till plats och skrivande, ekokritik, mediehistoria och -arkeologi, samt essäistik. Inom didaktik forskas om svenskämnet, dess historia, litteratur och lärande, samt skrivandets didaktik. I svenska som andraspråk undersöks flerspråkighet, uttalsundervisning samt interaktion i vårdinriktad andraspråksutbildning. I svenska språket forskas om elevers skrivprocesser samt skriftlig och muntlig kommunikation. Inom medie- och kommunikationsvetenskap står mediers plats i offentligheten i fokus. 

Utbildning ges inom grund- och ämneslärarprogrammen samt kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier, samt genom ett stort antal fristående kurser. Vi utbildar framtidens svensklärare, skribenter, redaktörer, språkvårdare, kommunikatörer och litteraturvetare.

Vi samarbetar med andra avdelningar inom institutionen för att bedriva utbildning och har även samarbeten inom forskning, dels genom vår forskningsmiljö Pedagogiskt arbete, dels genom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Språk och kultur.

Därutöver samverkar vi med det omgivande samhället bland annat genom uppdragsutbildningar, fortbildning och fortbildningsdagar för lärare inom regionen och nationellt. 

Forskning och forskarutbildningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

AktuelltVisa/dölj innehåll

Nyheter

På gång

Under två månader hösten 2021 är Elina Tergujeff, postdoktor vid Jyväskylä universitet, Finland, gästforskare vid Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska vid Institutionen för kultur och samhälle. Bild på Elina Tergujeff med vit bakgrund. Hon ler och lutar sig mot en pelare.Elina Tergujeff. Foto Jyväskylä universitet

Hej Elina! Vad forskar du om?

Min doktorsavhandling (2013) om engelsk uttalsundervisning i Finland tillhör forskningsfältet tillämpad språkvetenskap. Ursprungligen är jag språklärare, varför min forskning syftar på att få kunskap som kan nyttjas i utvecklandet av språkundervisning. Mitt nuvarande projekt handlar om förståelighet och främmande brytning i finländares engelska – både finsk- och svenskspråkigas.

Berätta - vad gör du som gästforskare vid Institutionen för kultur och samhälle?

Mitt nuvarande projekt inkluderar en gästforskarperiod vid LiU. Jag har haft glädjen att genomföra en delstudie i samarbete med en IKOS-kollega Elisabeth Zetterholm. Studien gäller olika uttalsdrags betydelse för förståeligheten i finlandssvenskars engelska.

Seminarier och konferenserVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll