Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS)

Vi har grundutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) samt utbildar språkvetare och litteraturvetare via fristående kurser och ämneslärare för olika nivåer i utbildningssystemet. 

I avdelningen ingår litteraturvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, svenska och svenska som andraspråk.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll