Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS)

Vi utbildar och forskar i litteraturvetenskap, språkvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt svenskämnesdidaktik. 

Våra ämnen möts i intresset för kommunikation, berättelser, medier, texter och språkanvändning - i kulturella, samhälleliga och pedagogiska sammanhang.

Utbildning

Vi erbjuder ett stort antal fristående kurser, och våra ämnen sammanstrålar i kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier. Dessutom bedriver vi utbildning inom både grund- och ämneslärarprogrammen (i skolämnet svenska). Våra utbildningar bygger därför en grund för ett yrkesliv som skribent, kommunikatör, redaktör eller språkvårdare, samtidigt som vi utbildar framtidens svensklärare. Genom våra kurser och program är det också möjligt att bli litteraturvetare eller forskare inom litteratur- eller språkvetenskap.

Forskning

Vi är främst verksamma inom forskningsmiljöerna Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik och Språk och kultur. Inom svenskämnets didaktik bedrivs forsning om skolans svenskämne, dess historia, litteratur och lärande, samt grammatik- och skrivdidaktik. Inom medie- och kommunikationsvetenskap står mediers plats i offentligheten i fokus. Inom litteraturvetenskap studeras litteratur och dess relation till plats och skrivande, ekokritik, mediehistoria och mediearkeologi, samt essäistik. Inom svenska språket studeras språk som system. Båda forskningsmiljöerna erbjuder forskarutbildning inom respektive område.

Samverkan

Utöver grundutbildning och forskning samverkar vi med det omgivande samhället bland annat genom uppdragsutbildningar, fortbildning och fortbildningsdagar för lärare inom regionen och nationellt. 

 

Forskning och forskarutbildning

Utbildning

Aktuellt

Nyheter

Kontakta oss

Organisation