Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska (KLS)

Vi utbildar och forskar i litteraturvetenskap, språkvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt svenskämnesdidaktik. 

Våra ämnen möts i intresset för kommunikation, berättelser, medier, texter och språkanvändning - i kulturella, samhälleliga och pedagogiska sammanhang.

Utbildning

Vi erbjuder ett stort antal fristående kurser, och våra ämnen sammanstrålar i kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier. Dessutom bedriver vi utbildning inom både grund- och ämneslärarprogrammen (i skolämnet svenska). Våra utbildningar bygger därför en grund för ett yrkesliv som skribent, kommunikatör, redaktör eller språkvårdare, samtidigt som vi utbildar framtidens svensklärare. Genom våra kurser och program är det också möjligt att bli litteraturvetare eller forskare inom litteratur- eller språkvetenskap.

Forskning

Vi är främst verksamma inom forskningsmiljöerna Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik och Språk och kultur. Inom svenskämnets didaktik bedrivs forsning om skolans svenskämne, dess historia, litteratur och lärande, samt grammatik- och skrivdidaktik. Inom medie- och kommunikationsvetenskap står mediers plats i offentligheten i fokus. Inom litteraturvetenskap studeras litteratur och dess relation till plats och skrivande, ekokritik, mediehistoria och mediearkeologi, samt essäistik. Inom svenska språket studeras språk som system. Båda forskningsmiljöerna erbjuder forskarutbildning inom respektive område.

Samverkan

Utöver grundutbildning och forskning samverkar vi med det omgivande samhället bland annat genom uppdragsutbildningar, fortbildning och fortbildningsdagar för lärare inom regionen och nationellt. 

 

Forskning och forskarutbildning

Utbildning

Aktuellt

Nyheter

Nätverksträff.

Nordiskt nätverk skapar didaktiska synergier

– Skriftkompetensen har nog aldrig har varit viktigare än vad den är idag. När AI tar allt större plats är denna kunskap extra central! Det här är en utmaning och därför känns det helt avgörande att vi i Norden går samman och sprider vår forskning.

Per Holmberg.

Glad och hedrad LiU-professor får pris av Svenska Akademien

Per Holmberg är gästforskare vid IKOS, han har tilldelats ett helt nytt pris från Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Kvinna skriver på whiteboardtavla och tittar in i kameran

Brinner för undervisning – nu får hon Sveriges största lärarpris

Hon växte upp i ett hem där båda föräldrarna var lärare. Att följa i deras fotspår fanns inte hos Helen Winzell – fram till en dag då hon vikarierade för sin mor. Sedan dess har hon brunnit för undervisning och får nu Ingemars Lärarpris.

Kontakta oss

Organisation