Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Forskningsmiljön Pedagogiskt arabete med inriktning mot svenskämnets och de moderna språkens didaktik

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle har en tydlig ämnesdidaktisk inriktning. Forskningen syftar till att problematisera skolan som institution ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv samt bidra till utvecklingen av lärares yrkeskunskap. Forskningen rör lärarutbildningens och skolans verksamhet med särskilt fokus på språk och litteratur.

Pågående forskningsprojekt

Den forskning som för närvarande bedrivs är inriktad på

  • skrivundervisning i ett skol- och lärarutbildningsperspektiv
  • internationella komparationer av modersmålsundervisning
  • förståelse och tolkning av litteratur på skolans alla stadier samt inom lärarutbildning
  • mediebruk i grundskolans och gymnasiets litteraturundervisning i nu- och dåtid
  • svenskämnets och litteraturundervisningens historia
  • begreppslärande och kunskapsutveckling
  • svenskämnesdidaktik som forsknings- och professionsfält samt
  • digitalt skrivande i engelskundervisning

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktningVisa/dölj innehåll

SeminarierVisa/dölj innehåll

Kommande disputationerVisa/dölj innehåll

12 mars 2021

Disputation inom pedagogiskt arbete: Simon Wessbo

kl. 13.15 – 15.00 Zoom - Kontakta Helen Winzell senast den 10 mars för Zoom-länk.

Simon Wessbo, doktorand i Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Fiktion genom två medier. En studie om gymnasieelevers meningsskapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film”. Opponent är prof. Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet. 

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll