Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Forskningsmiljön Pedagogiskt arabete med inriktning mot svenskämnets och de moderna språkens didaktik

Pedagogiskt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle har en tydlig ämnesdidaktisk inriktning. Forskningen syftar till att problematisera skolan som institution ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv samt bidra till utvecklingen av lärares yrkeskunskap. Forskningen rör lärarutbildningens och skolans verksamhet med särskilt fokus på språk och litteratur.

Pågående forskningsprojekt

Den forskning som för närvarande bedrivs är inriktad på

  • skrivundervisning i ett skol- och lärarutbildningsperspektiv
  • internationella komparationer av modersmålsundervisning
  • förståelse och tolkning av litteratur på skolans alla stadier samt inom lärarutbildning
  • mediebruk i grundskolans och gymnasiets litteraturundervisning i nu- och dåtid
  • svenskämnets och litteraturundervisningens historia
  • begreppslärande och kunskapsutveckling
  • svenskämnesdidaktik som forsknings- och professionsfält samt
  • digitalt skrivande i engelskundervisning

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll