Fotografi av Anna Törnlööf

Anna Törnlööf

Samordnare

Jag arbetar som avdelningssamordnare på Barnafrid (BARNAF) - Nationellt kunskapscentrum om våld
mot barn, samt som utbildningsadministratör för Psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi och 3 fristående kurser.

Avdelningssamordnare på Barnafrid

Mina arbetsuppgifter:
Administrativt stöd till avdelningschef och medarbetare
Generell avdelningsadministration
Brandskyddsombud på Sandbäcksgatan plan 3

Utbildningsadministratör för

Psykoterapeutprogrammet med familjeinriktning
Barn- och ungdomspsykiatri
Våld mot barn- i teori och praktik
Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning

Mina arbetsuppgifter:
Administrativt stöd till program- och kursansvariga
Kontakt med studenter
LISAM-administratör
Resultatrapportering i Ladok
Uppdatering av information i Bilda
Reservantagning i NyA Webben för de fristående kurserna
Ombokare i TimeEdit
Sekreterare i programutskott

Organisation