Presentation

Mitt arbete på det Medicinska biblioteket innebär bland annat att vara ett stöd för studenter med dyslexi, synskada eller annan funktionsnedsättning samt tillhandahålla talböcker och programvaror som kan underlätta studierna.

I egenskap av kontaktbibliotekarie för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och Experimental and medical biosciences undervisar jag i informationssökning, köper in litteratur och fungerar som en kontaktlänk mellan universitetsbiblioteket och programmet.