Fotografi av Artur Tozzi de Cantuaria Gama

Artur Tozzi de Cantuaria Gama

Doktorand

När dieselmotorn i mobila arbetsmaskiner byts ut mot alternativa drivkällor uppstår nya möjligheter för hydraulsystemen. I min forskning tittar jag på nya arkitekturer för hydraulsystemen i elektrifierade arbetsmaskiner.

2023

Artur Tozzi de Cantuaria Gama, Kim Heybroek, Liselott Ericson (2023) An Analysis of a Multi-Pump System for Actuator Operation in Electric Mobile Machinery ASME/BATH 2023 Symposium on Fluid Power and Motion Control - FPMC2023 Vidare till DOI

2022

Artur Tozzi de Cantuaria Gama, Kim Heybroek, Liselott Ericson (2022) A Novel Multi-pump System for Hydraulic Actuation in Electric Mobile Machinery