Hydraulsystem och -komponenter

Hydraulsystem

Inom hydraulik arbetar vi med att utveckla metoder för att minska energiförluster i tekniska system innehållande hydraulik och att utveckla nya smarta och energieffektiva hydraulsystem och komponenter. Forskningen i hydraulik finns främst vid avdelningen för Fluida och mekatroniska system som är det största universitetslaboratoriet för hydraulik i Sverige.

Hydraulik kännetecknas av hög effekttäthet, samt att det kan användas för mycket exakt styrning. Sverige är en ledande nation inom hydraulik, här finns tillverkare av maskiner, till exempel entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och gruvmaskiner, och komponenttillverkare till exempel, pumpar, motorer och ventiler. Det är ett område som kräver ingenjörer med kunnande inom flera områden: mekanik, fluiddynamik, elektronik och styrteknik med flera. Det är en tekniskt mycket kvalificerad industri med stora tekniska utmaningar.

Energiförluster i hydraulsystem står för en stor del av bränsleförbrukningen i maskiner som till exempel hjullastare, grävmaskiner och skogsmaskiner. Med nya systemkoncept är det möjligt att minska bränsleförbrukningen mer än 30%. Detta behandlas i forskning vid avdelningen för Fluid och mekatroniska system vid Linköpings universitet i samarbete med industrin. 

Energieffektiva hydrauliska system

Kraven på högre energieffektivitet är mycket relevanta för hydraulik. En hel del av forskningen är därför inriktad på energieffektiva hydrauliska system, dvs. små strypförluster och system med energiåtervinning, men som samtidigt har en hög grad av styrbarhet. Ett annat område av stor betydelse är buller i hydraulsystem. En viktig källa för buller och vibrationer i ett hydraulsystem är pumpen. Vi har banat väg för metoder för mätning och simulering av flödespulsationer (anses som ett bra mått på ljud) i pumpar, vilket har resulterat i flera innovationer och metoder för att avsevärt minska buller.

I vår labb finns en fullstor hydraulisk transmissions för bland annat hjullastare som kan testas i en laborativ miljö. Hard-ware-in-the-loop (HWIL) används när nya styralgoritmer ska testas. I labbet kan även flödespulsationer skapade i hydraul pumpar mätas för att validera nya lösningar för pumpar och motorer. I vårat labb finns även ett flertal teknologriggar där studenter gör tester och analyserar hydrauliska fenomen.

Aktuella forskningsprojekt

Kontaktpersoner

Avslutade projekt