Fotografi av Åsa Olsson

Åsa Olsson

Samordnare

Fakultetssamordnare

Presentation

Jag arbetar inom LiTH International med inresande och utresande utbytesstudenter på Tekniska fakulteten vid LiU. För utresande utbytesstudenter har jag ansvar för länderna Japan, Kina, Singapore och Taiwan.

Jag deltar i implementeringen av Moveon som är vårt mobilitetssystemet för in- och utresande utbytesstudenter och som även innehåller alla våra avtal med våra utländska partners.

Jag deltar och även ibland samordnar besök från utländska lärosäten bestående både av lärare och studenter.

Nätverk

- inresegruppen på LiU
- utresegruppen på LiU
- bistår Programnämnden för data- och medieteknik på LiTH beträffande frågor om utbytesstudier och annat som rör detta område.