Fotografi av Åsa Wallin

Åsa Wallin

Koordinator

Jag hjälper studenter, forskare och LiU-anställda att göra verklighet av sina idéer genom kommersialisering eller nyttiggörande. Jag anser att detta är givande för idéägaren och att det bidrar till hög kvalitet vid forskning och utbildning vid LiU.

Brinner för innovation och entreprenörskap inom området medicin och hälsa

Jag verkar för en entreprenröriell kultur på den medicinska fakulteten som främjar fler innovativa idéer sprungna ur studenters och forskares kunskap och nyfikenhet. Har du en idé att förverkliga, en tanke om att införa mer entreprenröskap i utbildningen du är involverad i, vill ha support med din forskningsansökans impact-del eller bara diskutera innovation och entreprenörskap? Då har du kommit rätt!

I mitt uppdrag jobbar jag på den medicinska fakulteten och fungerar som något av en facilitator och support i frågor som kopplar till innovation och entreprenörskap, för både forskning och utbildning. Mitt mål är att bidra till en kultur där entreprenöriellt förhållningssätt och innovation ses som en naturlig del och möjlighet i studenternas och forskarnas vardag. Resultatet av detta leder till fler idéer och innovationer som kan hjälpa till att lösa morgondagens utmaningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

I min vardag är studenter och forskare som vill utveckla sina idéer centrala och det är min roll är att stötta dem hela vägen från första fundering till förverkligande. En viktig del av detta är att ge support till forskare som ska beskriva sin forskning ur ett nyttiggörande perspektiv vid ansökningar. 

Erfarenhet

LiU Innovation 2015

AstraZeneca 2015

InnovationskontorEtt 2012

Binformation 2010

Linköpings universitet 2002

Medicine doktor 2008

Filosofie magister i biokemi 2001

Uppdrag

Projektledare för Agera 2015-2016

Sociala medier

LinkedIn

Medarbetare LiU Holding