Fotografi av Axel Sievers

Axel Sievers

Doktorand

Publikationer

2021

Sievers Axel (2021) Stad och land bakom Facebook sociala medium Fronesis, Vol. 72-73, s. 73-80

Forskning

Kärnkraftverkens natur undersöks i nytt projekt

Runt våra kärnkraftverk finns naturmiljöer som präglats av platsens speciella förutsättningar. Runt beredskapszonerna har det vuxit fram mer eller mindre oexploaterade områden. Frågan om de här platsernas framtid ställs nu på sin spets när flera svenska kärnkraftsreaktorer närmar sig pensionsåldern.

Läs hela artikeln i tidskriften Extrakt.

Organisation