Kärnkraftsnatur

Dounreay kärnkraftsanläggning i norra Skottland. I förgrunden får som betar, i bakgrunden Nordsjön.
Dounreay kärnkraftsanläggning i norra Skottland. I förgrunden får som betar, i bakgrunden Nordsjön. Anna Storm

”Kärnkraftsnatur” återfinns i anslutning till såväl aktiva som stängda kärnkraftverk, samt kärnavfallsförvar, och påverkar möjligheterna att leva och bo i många delar av världen, både idag och i framtiden.

Projektet undersöker tre faser av kärnkraftsproduktion (aktiv produktion, avveckling, avfallshantering) och den kärnkraftsnatur som skapas som ett resultat av dessa. Vi kommer att arbeta med fallstudier i tre länder med hög andel kärnkraft i sin energimix och med framskridna planer på långtidsförvar av radioaktivt avfall: Sverige, Finland och Tyskland. Målet är att utveckla och använda kärnkraftsnatur som en analytisk kategori för att förklara på vilket sätt dessa landskap påverkar möjligheterna att leva och bo i många delar av världen, både idag och i framtiden. Forskargruppen kommer förutom mig att bestå av två doktorander och en biträdande lektor.

Projektet pågår 2021-2026 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Nyligen publicerat

Marko Marila, Hannah Klaubert, Sergiu Novac, Axel Sievers, Rebecca Öhnfeldt, Anna Storm (2024)
Nuclear Natures: A Concept Explored in Six Briefs

 

 

Forskargrupp

Organisation