Fotografi av Benjamin Lassebro

Benjamin Lassebro

Tidig screening av och föräldrastödjande intervention till neonatal riskgrupp

Min forskning handlar om att bättre bemöta tidiga tecken på autism hos barn som föds för tidigt eller drabbas av sjukdom i samband med livets första tid.

Vid komplikationer i samband med förlossning, eller födsel långt innan barnet utvecklas färdigt i livmodern, ökar risken för bland annat utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (neurodevelopmental disorders). Utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar är tillstånd som på olika sätt påverkar hur hjärnan fungerar och som förändrar den neurologiska utvecklingen. Bland dessa räknas exempelvis autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska funktionsnedsättningar som cerebral pares. Huvudsakligen ligger mitt fokus på autism i den neonatala riskgruppen.

Utöver tidig identifiering av autism innebär min forskning arbete med tidig intervention för främjande av sociala och kommunikativa beteenden hos barn födda innan vecka 28. Detta sker genom föräldrastödjande intervention som avser öka föräldrars möjlighet att interagera med och stötta barnets kommunikation. 

Forskning

Organisation