Enheten för unga överlevare

vuxen hand håller ett för tidigt fött barns hand.
Enheten för unga överlevare forskar för att bättre förstå utvecklingen hos barn som varit svårt sjuka tidigt i livet. herjua

Barnets första tid är kritisk för senare utveckling. Skador hos barnet i samband med förlossning, födelse långt innan beräknat datum eller svår sjukdom tidigt i livet påverkar barnets möjligheter att utvecklas. Vår forskning syftar till att bättre förstå utvecklingen hos dessa barn.

Tidigare har många av dessa barn inte överlevt den första tiden. I takt med att sjukvården utvecklats överlever fler och fler. Dessa nya och sedermera unga överlevare löper stora risker för hjärnskador, motoriska avvikelser och CP, autism, ADHD och inlärningssvårigheter. 

En forskargrupp sitter på en bänk vid Campus US i Linköping.Enheten för unga överlevare. Foto John Karlsson Vår forskning syftar till att bättre förstå utvecklingen hos barn som varit svårt sjuka tidigt i livet. Vidare att utveckla och studera interventioner som på lång sikt ökar barnens funktion i vardagen. Vi utvärderar bedömningsinstrument i syfte att förbättra diagnostik och möjliggörande av rätt stödinsatser till de barn och familjer vi möter. Vi studerar interventioner med fokus på stärkande av barns kognitiva, motoriska och sociala färdigheter.

Mål med forskning

Målet med vår forskning är generellt att förbättra kunskap, diagnostik och interventioner för barn som varit svårt sjuka under nyföddhetsperioden. Vår vision är i förlängningen att gå från ”vänta och se” till tidig intervention.

Publikationer

Senaste publikationer från LiU DiVA

2023

Adrien Aubert, Raquel Costa, Samantha Johnson, Ulrika Ådén, Marina Cuttini, Corine Koopman-Esseboom, Jo Lebeer, Heili Varendi, Michael Zemlin, Veronique Pierrat, Jennifer Zeitlin, SHIPS Res grp (2023) Risk factors for cerebral palsy and movement difficulties in 5-year-old children born extremely preterm Pediatric Research Vidare till DOI
Maria Ortqvist, Peter B. Marschik, Moreno Toldo, Dajie Zhang, Viviana Fajardo-Martinez, Karin Nielsen-Saines, Ulrika Ådén, Christa Einspieler (2023) Reliability of the Motor Optimality Score- Revised: A study of infants at elevated likelihood for adverse neurological outcomes Acta Paediatrica, Vol. 112, s. 1259-1265 Vidare till DOI
Kaisamari Kostilainen, Pernilla Hugoson, Anu Haavisto, Eino Partanen, Kaija Mikkola, Minna Huotilainen, Satu Pakarinen, Catarina Furmark, Ulrika Ådén, Vineta Fellman (2023) No impact of parental singing during the neonatal period on cognition in preterm-born children at 2-3 years Acta Paediatrica, Vol. 112, s. 1471-1477 Vidare till DOI
L. Fernandez de Gamarra-Oca, H. Kvanta, L. Brostrom, D. Nosko, E. Eklof, N. Ojeda, L. Zubiaurre-Elorza, N. Padilla, Ulrika Ådén (2023) Hippocampal volumes and cognitive performance in children born extremely preterm with and without low-grade intraventricular haemorrhage Brain Structure and Function, Vol. 228, s. 1191-1200 Vidare till DOI
Maria Ortqvist, Arend F. Bos, Ulrika Ådén, Christa Einspieler (2023) "Fidgety-like movements" in extremely preterm infants - A new entity of spontaneous movements European journal of paediatric neurology, Vol. 45 Vidare till DOI

Nyheter

Forskargruppen

Organisation