Enheten för unga överlevare

vuxen hand håller ett för tidigt fött barns hand.
Enheten för unga överlevare forskar för att bättre förstå utvecklingen hos barn som varit svårt sjuka tidigt i livet. herjua

Barnets första tid är kritisk för senare utveckling. Skador hos barnet i samband med förlossning, födelse långt innan beräknat datum eller svår sjukdom tidigt i livet påverkar barnets möjligheter att utvecklas. Vår forskning syftar till att bättre förstå utvecklingen hos dessa barn.

Tidigare har många av dessa barn inte överlevt den första tiden. I takt med att sjukvården utvecklats överlever fler och fler. Dessa nya och sedermera unga överlevare löper stora risker för hjärnskador, motoriska avvikelser och CP, autism, ADHD och inlärningssvårigheter. 

En forskargrupp sitter på en bänk vid Campus US i Linköping.Enheten för unga överlevare. Foto John Karlsson Vår forskning syftar till att bättre förstå utvecklingen hos barn som varit svårt sjuka tidigt i livet. Vidare att utveckla och studera interventioner som på lång sikt ökar barnens funktion i vardagen. Vi utvärderar bedömningsinstrument i syfte att förbättra diagnostik och möjliggörande av rätt stödinsatser till de barn och familjer vi möter. Vi studerar interventioner med fokus på stärkande av barns kognitiva, motoriska och sociala färdigheter.

Mål med forskning

Målet med vår forskning är generellt att förbättra kunskap, diagnostik och interventioner för barn som varit svårt sjuka under nyföddhetsperioden. Vår vision är i förlängningen att gå från ”vänta och se” till tidig intervention.

Publikationer

Senaste publikationer från LiU DiVA

2024

Weiyao Yin, Anna Pulakka, Abraham Reichenberg, Alexander Kolevzon, Jonas F. Ludvigsson, Kari Risnes, Marius Lahti-Pulkkinen, Martina Persson, Michael E. Silverman, Ulrika Ådén, Eero Kajantie, Sven Sandin (2024) Association between parental psychiatric disorders and risk of offspring autism spectrum disorder: a Swedish and Finnish population-based cohort study The Lancet Regional Health: Europe, Vol. 40, Artikel 100902 Vidare till DOI
Pontus Challis, Karin Kallen, Lars Bjorklund, Anders Elfvin, Aijaz Farooqi, Stellan Hakansson, David Ley, Mikael Norman, Erik Normann, Fredrik Serenius, Karin Savman, Lena Hellstrom-Westas, Petra Um-Bergstrom, Ulrika Ådén, Thomas Abrahamsson, Magnus Domellof (2024) Factors associated with the increased incidence of necrotising enterocolitis in extremely preterm infants in Sweden between two population-based national cohorts (2004-2007 vs 2014-2016) Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, Vol. 109, s. 87-93 Vidare till DOI

2023

Ulrika Ådén, Katarina Lindström, Elisabeth Fernell (2023) Ni hjälpte oss att överleva som nyfödda - men hur ska vi leva?: Så uttrycker unga vuxna sin önskan om stöd under uppväxten Läkartidningen, Vol. 120
Adrien Aubert, Raquel Costa, Samantha Johnson, Ulrika Ådén, Marina Cuttini, Corine Koopman-Esseboom, Jo Lebeer, Heili Varendi, Michael Zemlin, Veronique Pierrat, Jennifer Zeitlin, SHIPS Res grp (2023) Risk factors for cerebral palsy and movement difficulties in 5-year-old children born extremely preterm Pediatric Research, Vol. 94, s. 771-780 Vidare till DOI
Maria Ortqvist, Peter B. Marschik, Moreno Toldo, Dajie Zhang, Viviana Fajardo-Martinez, Karin Nielsen-Saines, Ulrika Ådén, Christa Einspieler (2023) Reliability of the Motor Optimality Score- Revised: A study of infants at elevated likelihood for adverse neurological outcomes Acta Paediatrica, Vol. 112, s. 1259-1265 Vidare till DOI

Nyheter

Forskargruppen

Organisation